Ieromonahul Neofit Vatopedinul (1876 – 3 aprilie 1967)

3 April 2015

Ieromonahul Neofit Vatopedinul, cel care mirean purta numele de Agathanghel Theocharoúdis al lui Dimitrie și al Anastasiei, s-a născut la anul 1876 în localitatea Gomáti din Halkidikí. În 1892 a venit la frumoasa și vechea Chilie a Sfântului Marelui Mucenic Procopie care aparține Mănăstirii Vatopedi, unde se păstrează o comoară de mare preț: sfințita mână a Marelui Mucenic Procopie. Părintele Neofit a fost tuns monah în 1899 de Bătrânul Neofit, apoi a fost hirotonit diacon în 1907, iar preot în 1909.

trapezamonis

Ieromonahul Neofit a fost un părinte duhovnicesc desăvârșit, cu discernământ și vestit. Îl chemau adesea în Halkidikí pentru spovedirea credincioșilor. La nici un alt duhovnic nu veneau atâția credincioși ca să se spovedească. Bătrânul Gavriil Dionisiatul scrie în celebrul său Lavsaicon: ”Cel dintâi ca părinte duhovnicesc este bunul și evlaviosul Neofit Ieromonahul, care în fiecare an este chemat pentru spovedanie în Halkidikí, din vecinătate, de unde și este originar, succedând în această slujire unui alt vestit duhovnic de la chiliile vatopedine, care și acela se numea Neofit. Pomenirea dreptului cu laude se răspândește în locurile din împrejurimi și printre părinții aghioriți”. Diaconul Dionisie Firfirís († 1999) spunea că oarecând un tânăr deznădăjduit se ducea să se sinucidă, pentru că părintele lui duhovnic îi dăduse canon să nu se mai împărtășească până în ceasul morții sale. Diaconul Dionisie însă, l-a trimis la Gheronda Neofit, care l-a primit cu dragoste și bunătate. ”Dacă te pocăiește, fiule”, i-a spus el, ”toate păcatele tale le iau asupra mea. Duminică să te împărtășești”. S-a împărtășit acela, și s-a izbăvit.

Părintele Neofit a alcătuit o obște bună: monahii Sofronie, Panteleimon și Pangratie († 1999) din insula Thásos, pe care i-am cunoscut bine. Gheronda Neofit venise în Sfântul Munte la vârsta de 12 ani. Tot în vârstă de 12 ani a adus din satul lui natal, Gomáti, purtat într-un coș pe măgar, pe nepotul său, care avea să devină monahul Pangratie și care a adormit apoi întru Domnul la Chilia Iosafeilor din Karyes, suferind cumplitele chinuri ale cancerului, după ce s-a spovedit cu lacrimi și a primit Dumnezeiasca Împărtășanie.

Vestitul părinte duhovnicesc Neofit Vatopedinul a adormit întru Domnul pe 3 aprilie 1967.


Sursa: Monahul Moise Aghioritul, Marele Pateric al aghioriților virtuoși ai secolului al XX-lea, vol. II, 1956-1983, Editura Mygdonía, 20111.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB