Cuviosul Anastasie Sinaitul

21 April 2015

Cuviosul Anastasie a trăit în secolul al VII-lea d.Hr. și se trăgea  dintr-o familia de neam ales. Însă de timpuriu a părăsit lumea și cele ale lumii și s-a făcut monah. Mai târziu a vizitat Siria, Egiptul și Ierusalimul, pentru a se închina la Sfintele Locuri, și a ajuns la Mănăstirea Sfintei Ecaterina din Muntele Sinai, al cărei egumen a și devenit mai apoi.

anastasie sinai IN

Cuviosul Anastasie Sinaitul, icoană din Sinai, sec. al XIV-lea

Cuviosul s-a distins prin luptele sale împotriva ereticilor monofiziți, de aceea a și fost numit Mărturisitorul. Era foarte cinstit de contemporanii săi, care îl numeau ”noul Moise”.

A adormit cu pace întru Domnul la adânci bătrâneți, pe la începuturile veacului al VIII-lea d.Hr. Cuviosul Anastasie a fost dintre cei mai prolifici scriitori ai epocii sale.

Anastasie Sinaitul, athos s13

Cuviosul Anastasie Sinaitul, miniatură athonită, sec. al XIII-lea

Dintre scrierile sale, menționăm următoarele:

Îndrumar. Opera aceasta este alcătuită din 24 de capitole și a fost numită astfel, pentru că era destinată să slujească drept îndrumar apologetic al Ortodoxiei împotriva monofizitismului.

Întrebări și răspunsuri despre diferite subiecte și persoane. În lucrarea aceasta, Cuviosul Anastasie, urmând metoda Sfântului Maxim Mărturisitorul, adică a întrebărilor și răspunsurilor, explică diferite chestiuni dogmatice, practice și bisericești.

Cuvânt despre sfânta adunare și despre a nu judeca și a nu ține minte răul, în care se referă la dumnezeiasca Euharistie.

Tâlcuiri anagogice la Exaimeron. Întreaga operă este alcătuită din 12 cărți.

După chip. Două cuvântări despre crearea omului după chipul lui Dumnezeu.

Despre arienii pângăriți și necredincioși care tăgăduiesc dumnezeirea a Fiului lui Dumnezeu și spun despre Creatorul a toate că este creatură. Cartea aceasta cuprinde fragmente dintr-o antologie de citate patristice împotriva ereticilor.


Sursa: Episcopul Fanarului Agatanghel, Sinaxaristís tis Orthodóxou Ekklísias,
Luna Aprilie, editura Apostolikí Diakonía, p. 248

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB