De ce sărbătorim circumcizia lui Hristos?

1 January 2015

Pare un lucru destul de ciudat pentru a fi sărbătorit, dar circumcizia lui Hristos este prăznuită de ortodocși, de catolici și de anglicani chiar în ziua de Anul Nou. Citiri din Scriptură, imnuri și rugăciuni dedicate marchează evenimentul. Există chiar și icoane, respectiv vitralii, reprezentând-o pe Maica Domnului înmânând Pruncul preotului pentru a plini teribila datină [a Tăierii Împrejur].

Taierea Imprejur ic gr IN

Relatarea este bine-cunoscută: în capitolul al doilea al Evangheliei sale, Sfântul Luca ne spune că Hristos a fost circumcis conform Legii într-a opta zi după Naștere, primind și numele de Iisus. Tăierea împrejur era semnul totalei supuneri și dedicări față de Dumnezeu, un semn dat lui Avraam de Însuși Dumnezeu.

Biserica prăznuiește acest eveniment din mai multe motive, văzând că acest moment revelează anumite adevăruri despre Domnul nostru, Iisus Hristos: mai întâi, El S-a supus voii Tatălui în toate lucrurile, chiar și în acesta. În al doilea rând, S-a smerit pe Sine și S-a identificat cu neamul Său în toate lucrurile, chiar și în acesta.

taierea imprejur, san marco, s13 2 IN

Un imn ortodox din aceste zile spune: Domnul tuturor tăiere împrejur rabdă și greșelile oamenilor ca un bun le taie, mântuire dând astăzi lumii. Iar altul: Plinind Legea, ai primit de bunăvoie tăierea împrejur cu trupul, ca să oprești cele din umbră și să înlături acoperământul patimilor noastre.

Acest ultim cuvânt ne descoperă un alt prețios adevăr: lucrarea lui Hristos nu numai că a plinit Legea (ștergând cele umbrite), ci ne-a deschis și nouă posibilitatea de face ascultare și de a ne sfinți.

Până și textul anglican al acestei zile ajunge la aceeași concluzie: Preaputernice, Doamne, care ai făcut ca binecuvântatul Tău Fiu să fie circumcis și să se supună legii celei pentru om, dăruiește-ne nouă tăierea împrejur cea a Duhului, pentru ca inimile noastre și toate mădularele să moară poftelor lumești și trupești și pentru ca noi să ne supunem întru toate voii tale celei binecuvântate, precum Fiul Tău și Domnul nostru, Iisus Hristos. Amin.

Hristos a venit să plinească Legea și să ne izbăvească prin ascultarea lui desăvârșită. Iar ascultarea lui este un exemplu pentru noi: prin sălășluirea întru noi a Duhului Sfânt la botez suntem în putere să o împlinim.

Tăierea împrejur a lui Hristos ne este chip al unei vieți întru care lăsăm deoparte poftele trupești, întru care lăsăm în spate vălul patimilor noastre. Cu greu putem să găsim o învățătură mai înaltă decât aceasta acum, la intrarea în Noul An.

Sursa: http://www.patheos.com/blogs/joeljmiller/2010/12/the-circumcision-of-christ/

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB