Obednița și Fericirile în practica liturgică de astăzi

4 November 2014

În practica liturgică a Bisericii Ortodoxe de Răsărit, slujba Obedniței a fost unită cu Dumnezeiasca Liturghie. Odată cu impunerea tipicului de tip mănăstiresc, după modelul tipicului de la Mănăstirea Sfântul Sava, această practică liturgică s-a răspândit și în cadrul bisericilor de parohie. Este vorba de psalmodierea a 20 de stihuri din psalmul 102 și 10 stihuri din psalmul 145, după care urmează Fericirile din Evanghelia de la Matei, însoțite de tropare din canoanele al III-lea și al VI-lea.

Astăzi, în cele mai multe biserici, Obednița și Fericirile au fost înlocuite de Antifoane, în ciuda îndrumărilor rânduielilor de tipic existente. Cu toate acestea, reînvierea vechii tradiții a interpretării psalmilor din cadrul Obedniței, și mai ales a compozițiilor lui Petru Lampadarie, dă o strălucire deosebită Dumnezeieștii Liturghii a Învierii, în zilele de duminică, sau în zilele când sunt rânduite praznicele sfinților.

La Sfântul Munte, tradiția slujbei Obedniței nu a cunoscut întrerupere niciodată. Mai mult decât aceasta, tradiția psaltică neîntreruptă a dat naștere, în secolul al XX-lea, unui mod deosebit de interpretare a psalmilor din cadrul Obedniței, lucru remarcat și scos la lumină în zilele noastre de vrednicul de pomenire, dascălul de muzică psaltică Lykoúrgos Anghelópoulos.

romeiko-ensemble IN

Cântă Corul Bizantin ROMEIKO, Fericirile, glasul I:


Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB