Cuviosul Daniil din Thasos

12 September 2014

Daniil Thasios IN RCuviosul părintele nostru Daniil s-a născut în vremea iconomahiei, în timpul domniei Împăratului Leon Armeanul (813-820), fiind contemporan cu Sfântul Ioanichie cel Mare (+ 845, pomenit în ziua de 5 noiembrie), al cărui ucenic a și fost pentru o vreme, atunci când acela a venit în insula Thasos și a izgonit șerpii care invadaseră insula.

Având ca temelie a vieții sale cumpătarea și înțelepciunea, și dorind să se lepede de lume și de bunătățile ei, ridicând jugul lui Hristos, a căutat loc de isihie în pustiurile insulei Thasos. Și găsind o peșteră ascunsă, a rămas acolo, glăsuind cu Dumnezeu și neîncetat rugându-se.

Dar pentru că nu se cade ca făclia să fie ținută sub obroc, la fel și virtutea de Dumnezeu purtătorului părinte Daniil nu a rămas ascunsă până la sfârșit.

Gravousa IN

Ostrovul Gramvousa, lângă țărmul insulei Thasos

Aflând despre petrecerea îngerească și de purtarea supraomenească a sfântului, mai mulți locuitori din Thasos au căutat să i se facă ucenici, șezând lângă el și urmându-l întru strădaniile sale ascetice.

Astfel s-a ajuns ca pustia să devină chinovie: pe un mic ostrov de lângă țărmul Thasosului, numit astăzi Gramvoúsa, obștea a construit o mănăstire. La această chinovie s-au adăugat și mulți alți ucenici, nu numai din Thasos, ci și din alte părți, fiind chivernisiți de către Cuviosul Daniil cu sfaturi și învățături spre mântuirea sufletului.

Biserica Cuviosului Daniil thasios

Paraclisul Cuviosului Daniil, insula Gramvousa

Întâmplându-se să vină Marele Ioanichie în insula Thasos și auzind despre aceasta Civiosul Daniil, într-atât de smerit s-a arătat încât a lăsat egumenia și a venit de s-a făcut ucenic Sfântului Ioanichie, locuind o vreme împreună într-o peșteră bântuită. Sfântul Ioanichie, la început nu a vrut decât cu mare greutate să-l primească, iar mai apoi i-a dat ascultare să se întoarcă la egumenie, la mănăstirea de pe insula Gramvoúsa.

Ajungând la adânci bătrâneți și adormind întru Domnul, a fost îngropat de ucenici în ostrov, aproape de țărm, acolo unde de multe ori se așeza în rugăciune către Dumnezeu.

ekkl agios daniil krampousa

Paraclisul Cuviosului Daniil

Pomenirea Cuviosului Daniil cel din Thasos se face în ziua de 12 septembrie. Pentru rugăciunile lui, Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-ne!

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB