Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum – 18 iulie

18 July 2014

Cu îngerii stând, împreună se veseleşte înaintea Lui Hristos.

Pre Emilian, în a optsprezecea zi, cu adevărat, în cuptorul cel de foc l-au aruncat.

Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum - icoană de Yorgos Hatzis

Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum – icoană de Yorgos Hatzis

Emilian în mijlocul cărbunilor a fost aruncat,

Isaia jeratecul văzând, iar acesta, cărbunii aprinşi.

În a optsprezecea zi, cu foc Emilian a fost ars.

 Sfântul Emilian s-a născut în provincia Moesia din Thracia, în zilele împăratului Iulian Apostatul. Era robul unui stăpân foarte sever, care era şi un idolatru fanatic – alte surse menţionează că era, de fapt fiul unui demnitar militar local, pe nume Savatian – care, atunci când a aflat că Emilian crede în Hristos, şi-a ieşit din fire, şi, după ce l-a mustrat cu vorbe foarte aspre, a pus să fie biciuit fără milă. Mai mult, l-a ameninţat spunându-i că, dacă va continua să se închine Lui Hristos, va suferi şi mai mult. Însă, caznele şi ameninţările, în loc să-l descurajeze pe Emilian, au aprins şi mai mult flacăra credinţei sale în Hristos. Aşadar, în ziua următoare, luând un ciocan, a mers la un templu idolatru şi a zdrobit toate statuile care se aflau acolo. Înfuriaţi, idolatrii l-au prins şi l-au dat să fie judecat.

emilian durostor In 2

Când stăpânul lui Emilian a aflat de fapta sa, imediat a alergat la locul de judecată, şi, după ce l-a ocărât cu vorbe urâte pe Emilian, i-a poruncit acestuia să se lepede pe loc de Hristos. Emilian, zâmbind, i-a răspuns stăpânului său: ,,Poţi să-mi porunceşti tot ce doreşti, iar eu te voi asculta, dar asupra credinţei mele tu nu ai nici un drept. Eu, un singur Domn şi Stăpân al credinţei mele cunosc, pe Iisus Hristos. Acesta este singurul Domn, mare şi veşnic care are stăpânire asupra trupului şi asupra sufletului meu, şi niciodată nu am să-l neg”. La auzul acestor vorbe, stăpânul său, plin de ură a început să-l pălmuiască pe Emilian. După ce l-au chinuit, l-au aruncat în foc. Mai apoi, cinstitele rămăşiţe pământeşti ale lui Emilian au fost îngropate cu mare cinste chiar de către soţia stăpânului său, care era creştină în ascuns.

Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum - frescă de la mănăstirea Dionsiou sec. XVI

Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum – frescă de la mănăstirea Dionsiou sec. XVI

Tropar

Glasul al IV-lea, Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce

Ca un dar şi rod dumnezeiesc, prin foc te-ai dat pe tine Stăpânului, iar prin darurile tale ne bucuri pe noi acum, căci foc din cer sufletul tău, cu totul de foc, cuprinzându-l, ca o boare s-a făcut, Mucenice. Nu înceta, pururea, să păzeşti pe cei ce te cinstesc, Emiliane slăvite.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB