Priveghere la Mănăstirea Karakalou

7 July 2014
karakalu m IN

Mănăstirea Karakalou, foto: Pr. Constantin Prodan

Privegherile sunt cele care descoperă și păstrează măreția și bogăția muzicii psaltice de ifos aghiorit. Ele nu numai că revelează trăirile unei obști aflate în rugăciune, ci și mențin vie și nestricată o tradiție de veacuri.

karakalu m IN 2

Fragmentele ce urmează sunt de la hramul Mănăstirii Karakalou, care îi prăznuiește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel printr-o strălucită priveghere.

1. Stihologia de la Doamne, strigat-am (Pune, Doamne, strajă gurii mele), glas 2

2. Tropare, glasurile 4 și 1 (ale Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel)

3. Stihirile podobnice de la Doamne, strigat-am, glas 2  (Cu ce cununi)

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB