Trei fraţi mucenici: Sfinţii Manuil, Savel şi Ismail

17 June 2014

samuil, sabelie si ismail in

Cei trei fraţi, Manuil, Savel şi Ismail erau din Persia. Tatăl lor era zoroastrian, iar mama lor era creştină. Ea le dăduse o educaţie creştină, în vreme ce învăţătura Bisericii o primiseră de la un preot cucernic, pe nume Evnikos.

Venind ei în Constantinopol cu o oarecare misiune, s-a întâmplat, ca în timpul şederii lor în acest oraş, să-l vadă pe împăratul Iulian jertfind idolilor, în timpul unei procesiuni, la Calcedon. Această întâmplare i-a mâhnit mult şi şi-au exprimat nemulţumirea faţă de statul al cărui conducător se făcea vinovat de o asemenea impietate.

samuil, sabelie si ismail in 2

Au fost auziţi, însă, de unii denunţători, care s-au grăbit să-i pârască împăratului Iulian, care prinzându-i, le-a poruncit îndată celor trei perşi să se lepede de Hristos. Cei trei au răspuns, la rândul lor, că se lepădaseră de multă vreme de ei înşişi şi că îşi încredinţaseră sufletele lui Hristos, pentru Care sunt gata să-şi verse sângele.

Astfel a început martiriul lor, fiindu-le străpunse gleznele cu piroane, iar subsuorile arse cu torţe aprinse. În cele din urmă le-au fost tăiate capetele.

Dreptatea dumnezeiască nu a întârziat, însă. La puţină vreme după aceea, Iulian a pornit o campanie împotriva perşilor, iar în timpul unei lupte a fost ucis, în floarea vârstei fiind, plătindu-şi, astfel, multele păcate.

Sursa: Hrīstos Tsolakídīs, Aghiologhio tīs orthodoxias [Sinaxarul ortodoxiei]

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB