Sfinții Hrisant și Daria

19 March 2014
Martiriul Sfinților Hrisant și Daria - monologhionul Împăratului Vasile al II-lea Macedoneanul, Bizanţ, 985

Martiriul Sfinților Hrisant și Daria – ilustrație din Monologhionul Împăratului Vasile al II-lea, Bizanţ, anul 985

Sfinții Mucenici Hrisant și Daria au trăit în vremea împăratului Numerian (283-284 d. Hr.).

Sfântul Hrisant se trăgea după neam din Alexandria și era fiul unui senator păgân, pe nume Polemon. Înștiințându-se acesta că fiul său fusese învățat tainele cele dumnezeiești și botezat în numele Sfintei Treimi de un oarecare creștin, l-a închis și, pentru a-l întoarce de la credința creștină, i-a adus de soție pe frumoasa, dar păgâna, Daria, care era de fel din Atena.

Sfântul Hrisant, frescă, mănăstirea Decani, Serbia, sec. XIV

Sfântul Hrisant, frescă, mănăstirea Decani, Serbia, sec. XIV

Cu Daria însă, în loc să-l atragă pe soțul ei, Hrisant, la păgânism, s-a întâmplat contrariul: a crezut și ea în Hristos și s-a botezat. Atunci au fost pârâți la prefectul Celerin, iar acesta i-a dat pe mâna tribunului militar Claudiu și, astfel, a început martiriul lor. Răbdarea și stăruința mucenicilor l-au uimit însă pe Claudiu, care împreună cu soția sa Ilaria, și cei doi fii ai lor, Iason și Mavros, și odată cu ei și ostașii acestuia, au crezut în Hristos.

În cele din urmă, Sfinții Hrisant și Daria au fost aruncați într-o groapă adâncă și îngropați de vii, primindu-și, astfel, cununa mucenicească în anul 283 d. Hr.

Sfinţii Hrisant şi Daria, manuscris georgian, mănăstirea Iviron, Athos, sec. XV

Sfinţii Hrisant şi Daria, manuscris georgian, mănăstirea Iviron, Athos, sec. XV

Tropar, glasul 4

Mucenicii Tăi, Doamne, Hrisant și Daria, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Sedealnă

Glasul 3, De frumusețea fecioriei…

Frumusețea cea preaaleasă ai dorit-o și frumusețile cele văzute le-ai trecut cu vederea și prin cuvintele tale cele de aur ai adus la Hristos, mucenice Hrisant, fericite, pe Daria cea mărită, care a răbdat chinuri și pe tirani i-a rușinat. Cu care, împreună, adu-ți aminte de noi toți, cei ce săvârșim cu credință pomenirea voastră.

Pentru rugăciunile Sfinților Mucenici Hrisant și Daria, Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-ne!

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB