Sfântul Vasile Mărturisitorul – 28 februarie

28 February 2014

vasile marturisitorul IN

Sfântul Vasile Mărturisitorul a trăit și și-a desfășurat activitatea misionară în vremea împăratului Leon al III-lea Isaurul (717-741 d. Hr.), cel care a luptat împotriva sfintelor icoane.

De la o vârstă fragedă, Vasile a părăsit viața lumească și s-a dedicat propovăduirii Evangheliei și nevoințelor ascetice. La început trăia într-un schit, hrănindu-și sufletul cu darurile credinței și ale iubirii.

A devenit ucenicul Cuviosului Procopie Decapolitul (este prăznuit pe 27 februarie). Atunci când împrejurările potrivnice credinței creștine l-au chemat, a răspuns cu râvnă înflăcărată și a apărat Ortodoxia cu îndrăzneală și curaj.

A fost aspru persecutat datorită rezistenței sale vehemente în lupta împotriva iconoclasmului și datorită apărării sale curajoase a învățăturii ortodoxe. A fost întemnițat și a suferit multe chinuri.

După ce a murit tiranul Leon, Cuviosul Vasile a fost eliberat și, întorcându-se în schitul său, și-a continuat luptele duhovnicești până la mutarea sa la cele veșnice.

Mare luptător al Bisericii Ortodoxe, s-a nevoit neîncetat pentru întărirea credinței ortodoxe, luminarea ereticilor, întărirea credincioșilor și pocăința păcătoșilor.

vasile marturisitorul in 2Tropar

Glasul 1, Piatra fiind pecetluită…

Locuitor pustiului și înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Vasile; și cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cerești daruri luând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă Celui ce ți-a dat ție putere; slavă Celui ce te-a încununat pe tine; slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condac

Glasul 2, Cele de sus căutând…

Din înălţime primind dum­nezeiasca descoperire, ai ieşit, înțelepte, din mijlocul tulburărilor şi ducând viaţă călugă­rească, Cuvioase, ai primit lu­crarea minunilor şi ai vindecat pe cei bolnavi cu harul tău, preafericiteVasile.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB