Uimit de Hristos

12 October 2013

uimit coverUimit de Hristos este o autobiografie, o istorie intelectuală şi povestea unei convertiri; mai mult decât acestea, este o carte ce transmite o viziune duhovnicească şi teologică într-un mesaj care afectează oameni din sfere diferite ale societăţii. Este o vedere a Dumnezeului Cel viu, revelat în Iisus Hristos, Cel care este împlinirea Vechiului Testament, viaţa celor credincioşi, nădejdea celor fără de nădejde şi ţelul celor care se străduiesc să propovăduiască Evanghelia în toată deplinătatea sa.

Dorinţa şi nevoinţa Părintelui James pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu l-au dus de la iudaism la creştinism, trecând prin cultele evanghelice, mişcarea Evrei pentru evrei, şi strădaniile unei comunităţi de Evanghelişti de a ajunge la Biserica creştină autentică. Experienţele sale au trecut peste un spectru fascinant de curente culturale şi religioase din ultima jumătate a secolului al XX-lea. Născut în umbra Holocaustului, a crescut în New York, a urmat colegiul în Queens, a trăit în Israel în timpul Războiului de şase zile şi a făcut parte din Mişcarea pentru Iisus şi cultura hippie din San Francisco Bay Area la începutul anilor şaptezeci. Mai apoi s-a implicat în grupul născut din acţiunea Campus Crusade care a devenit Biserica evanghelică ortodoxă, care a descoperit, treptat, Tradiţia ortodoxă. A fost primit în Biserica Ortodoxă din America înaintea celor din acelaşi grup şi a urmat cursurile Facultăţii de Teologie de la Sfântul Vladimir. Aici s-au intersectat drumurile noastre, mai întâi în Bay Area şi apoi la Sfântul Vladimir. După terminarea Teologiei s-a transferat în eparhia antiohiană şi a fost hirotonit, urmând a continua lucrul cu prietenii din mişcarea evanghelică ortodoxă. El continuă şi astăzi să lucreze în acest context aşa cum acesta a evoluat în ultimii douăzeci de ani.

FrJamesBernsteinMai mult decât o autobiografie, Părintele James ne oferă un rezumat al urcuşului său duhovnicesc şi intelectual. Vasta sa experienţă şi educaţie oferă cărţii o perspectivă unică. Moştenirea sa iudaică fundamentează viziunea sa în rădăcinile semitice ale Creştinătăţii şi oferă un tablou ce se află în contrast cu însuşi universul de concepte culturale ale creştinismului apusean în care, majoritatea dintre noi, am fost crescuţi. Aceasta este evident nu numai în urcuşul gândirii sale cu privire la proorociile Vechiului Testament şi conştientizarea faptului că creştinismul ortodox este adevărata împlinire a iudaismului ortodox; el păstrează, de asemenea, simţământul că Vechiul Testament este împlinit în Hristos, profunda continuitate şi vederea spirituală în trăirea Dumnezeului Cel viu Care a fost revelat de Domnul nostru Iisus Hristos.

Nu cunosc altă carte care să se ocupe atât de cuprinzător cu procesul intelectual şi spiritual al convertirii de la Iudaism la Ortodoxie. Ea are importanţă nu numai pentru evreii care se gândesc la Ortodoxie. De asemenea, este importantă pentru majoritatea Evanghelicilor contemporani care au o puternică orientare fie către Iudaism, fie către Sionism. Ce vreau să spun e că Creştinismul ortodox este împlinirea Iudaismului ortodox şi astfel, adevăratul lui succesor, în timp ce iudaizarea sau protestantismul afectează pe amândouă.

De asemenea, această carte conţine o excelentă prezentare a tranziţiei intelectuale şi spirituale de la Evanghelism, cu ale sale rădăcini adâncite în Tradiţia apuseană, la Ortodoxie. În afară de obişnuitele chestiuni despre Liturghie, Taine, Sfinţi, Părintele James se ocupă şi cu presupoziţiile fundamentale ale culturii creştine comune majorităţii americanilor: concepţiile augustiniene şi anselmiene care au diferenţiat şi, mai apoi, au divizat Apusul de întreaga Biserică ortodoxă catolică. Din rândul acestora fac parte concepţiile despre păcatul originar, extazul mistic, mântuirea ca şi felul iadului şi al pedeapsei divine – focul divin al iubirii lui Dumnezeu.

Abordând din punct de vedere teologic aceste presupoziţii fundamentale, Părintele James demonstrează că Ortodoxia deţine o învăţătură despre Dumnezeu şi mântuire radical diferită şi mult mai sănătoasă decât presupoziţiile constrânse de cultura religiei populare americane. A deveni creştin ortodox nu este o chestiune de acceptare a unor învăţături de credinţă suplimentare, cum ar fi cinstirea Sfântei Fecioare Maria şi a numi theosis mântuirea. Convertirea necesită o schimbare radicală, nu doar a bisericii comunităţii sau denominaţiunii din care respectiva persoană face parte, ci chiar a modului de a gândi despre Dumnezeu. Modul în care gândim despre Dumnezeu condiţionează experierea Lui de către noi. Convertirea la Ortodoxie înseamnă că trebuie să ne schimbăm principiile noastre fundamentale pentru a ne deschide mai deplin marii taine a iubirii, milei şi prezenţei lui Dumnezeu. Trebuie să ne lepădăm de vechiul nostru mod de a gândi despre Dumnezeu şi despre mântuire, care, atâta vreme cât sunt greşite, blochează trăirea lui Dumnezeu şi înalţă obstacole pe calea către mântuire.

Unul din punctele tari ale cărţii de faţă este că această provocare teologică nu este prezentată atât ca o polemică sau apologie (deşi nici aceste aspecte nu lipsesc), ci, în primul rând, ca o mărturie a împlinirilor personale pe calea urcuşului duhovnicesc şi intelectual. Cu toate acestea, cartea este o provocare puternică adresată nouă şi ne îndeamnă să ne cercetăm convingerile noastre teologice şi spirituale şi astfel să păşim pe calea pocăinţei, înnoindu-ne mintea şi inima noastră, pentru a urca mai cu credinţă la înţelegerea Dumnezeirii, îmbrăţişaţi fiind de focul necreat al iubirii lui Dumnezeu.

jonah2†Înaltpreasfinţitul Jonah, Mitropolit a toată America şi Canada (Biserica Ortodoxă din America)

Referinţe bibliografice: Pr. James Bernstein, Uimit de Hristos, Editura Ecclesiast, Sibiu

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB