Protopsaltul Harálambos Papanikoláou

15 July 2013

Harálambos Papanikoláou s-a născut în anul 1854 în localitaea Musthéni din Kavála. La vârsta de douăzeci de ani a fost angajat psalt la biserica mitropolitană Sfântul Ioan din Kavála, unde a slujit timp de optsprezece ani. În 1892 merge în Véria unde, în paralel cu funcţia de psalt în strana dreaptă la biserica Mitropoliei, a fost şi profesor de muzică la Liceul Comunităţii Bisericeşti din Véria. În 1900 se întoarce în Kavála şi preia strana dreaptă la biserica Adormirea Maicii Domnului, cunoscută sub numele de Biserica Preasfintei. În Kavála va publica în 1905 lucrarea  muzicală „Buchet de Muzică Bisericească”, care conţine compoziţii alcătuite de el, dar şi de alţii, şi preluate şi transcrise de el, care s-au bucurat de o largă acceptare în rândul psalţilor şi care sunt interpretate până astăzi.

papan

În perioada 1920-1925 a fost protopsalt la biserica Mitropoliei din Kardíţa, pentru ca mai apoi să revină în Kavála, slujind ca protopsalt la biserica Sfântul Apostol Pavel până la sfârşitul vieţii sale (1929).

În afară de compoziţiile din „Buchetul de Muzică Bisericească”, care conţine în linii mari majoritatea compoziţiilor sale, în urma cercetărilor au fost descoperite şi alte compoziţii inedite care ne-au fost transmise sub numele său şi au fost compuse, cel mai probabil, în perioada în care a slujit ca protopsalt la biserica Mitropoliei din Véria. Mai exact, este vorba despre „Născătoare de Dumnezeu” de la Vecernie, pe toate cele 8 glasuri („pe scurt”), o „Doxologie”,  glas 4 „ághia”, „Áxion Estí”, glas 6, şi „De Tine se bucură”, glas 8.

Opera lui Harálambos Papanikoláou se distinge prin originalitate, este strâns legată de tendinţele general inovatoare ale epocii în care a trăit şi a compus, fără a se îndepărta însă de tradiţia compoziţiilor din secolele al XIX-lea şi al XX-lea, şi au fost receptate pozitiv de către iubitorii de muzică psaltică.

Cântările sale, alcătuite cu măiestrie, au intrat în uzul slujbelor de la Sfântul Munte Athos, dar şi în repertoriul multor grupuri de muzică psaltică, mai ales din nordul Greciei.

De cercetarea vieţii şi operei lui Harálambos Papanikoláou s-au ocupat membrii Corului Bizantin din Kavála, care și-au asumat şi au dus la bun sfârşit această lucrare laborioasă, sub îndrumarea domnului Ioannídis Hrisovalándis, doctorand, dirijor al corului menţionat şi profesor de muzică bizantină.

Un compact disc excepțional cu titlul „Buchet de Muzică Bisericească” a fost lansat de curând de către Corul Bizantin din Kavála în colaborare cu Municipalitatea din Kavála. Este vorba despre o ediţie originală care cuprinde un material audio inedit şi  prezintă cele mai reprezentative compoziţii ale protopsaltului şi compozitorului de muzică bizantină Harálambos Papanikoláou. La realizarea compact discului a participat şi Corul Părinţilor Sfintei Mănăstiri „Símonos Pétras” (Athos) care interpretează una dintre cele mai răspândite cântări în Sfântul Munte, „Áxion estí”, glas 8.

Foto: Manuscris cuprinzând “Puternic, Sfinte Dumnezeule”, glas 1, compoziție inedită

Prin lansarea acestui disc, iubitorilor de muzică bizantină le este oferit prilejul de a cunoaşte un excepţional compozitor de muzică bizantină care şi-a pus adânc amprenta asupra compoziţiilor psaltice de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, şi care a avut o contribuţie remarcabilă în răspândirea muzicii psaltice în Kavála, dar şi în alte regiuni ale Greciei.

Originalitatea CD-ului lansat constă în faptul că, pentru prima dată, sunt publicate  într-un singur corpus, în interpretarea unui cor, creaţii muzicale ale autorului menţionat mai sus, la care se adaugă alte două compoziţii inedite (cel mai probabil compoziţii ale aceluiaşi Harálambos Papanikoláou) care au fost descoperite, împreună cu altele, într-un manuscris ce se află la biserica Sfinţilor fără de Arginţi din Véria. Deasemenea, coperta discului cuprinde biografia detaliată a compozitorului şi o primă evaluare a operei sale.

În continuare, vă prezentăm Doxologia, glas 5, tetrafonic, cromatic:


Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB