Sfântul Ioan Rusul – 27 mai

27 May 2013

Sfântul Ioan Rusul s-a născut în anul 1690 în Rusia. Părinții lui, ambii creștini cu evlavie, l-au încreștinat pe fiul lor și l-au crescut potrivit poruncilor creștine. De mic copil, Sfântul s-a arătat un creștin devotat și trăia viața lui întru Hristos. Când a ajuns la vârsta potrivită, Sfântul Ioan s-a înrolat în armata rusă. În acea vreme era război între ruși și turci. Sfântul a luptat în acest război până când a fost luat prizonier de către turci și vândut ca sclav unui ofițer superior turc, care era de fel din satul Prokópi din Asia Mică.

Sfântul Ioan Rusul in 3

Ofițerul turc l-a dus pe sfânt în Prokópi și se străduia, după cum se obișnuia atunci, să îl silească să-și schimbe credința. Sfântul s-a împotrivit cu tărie la toate străduințele turcului și în cele din urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu, turcul l-a lăsat în pace, să își păstreze credința sa. Condițiile de viață ale Sfântului erau foarte aspre: dormea în grajdul stăpânului său, împreună cu animalele de care trebuia să aibă grijă. Mânca foarte puțin, îmbrăcămintea îi era sărăcăcioasă și era silit să meargă desculț. În acest grajd Sfântul se ruga, iar deseori seara, mergea la biserica care era aproape de el, închinată Sfântului Gheorghe.

Harul Sfântului Ioan Rusul a adus binecuvântare casei stăpânului său, care s-a îmbogățit și a devenit unul dintre cei mai puternici oameni din zonă. Odată, pe când ofițerul turc se afla la Mecca într-un pelerinaj, Sfântul Ioan, printr-o minune a trimis din Prokópi la Mecca o farfurie cu pilaf stăpânului său. La început nu l-au crezut, însă când s-a întors turcul de la Mecca și a adus farfuria cu el, i-au dat crezare, iar această minune a fost cunoscută de toți care locuiau în zonă. Turcul, vrând să-l cinstească pe Sfânt, s-a oferit să-i îmbunătățească condițiile de trai, însă Sfântul a refuzat și a continuat să aibă grijă de animalele stăpânului și să rămână în grajd. Ziua muncea, iar noaptea se ruga. Așa a trăit Sfântul Ioan Rusul restul vieții sale, până pe 27 mai 1730, atunci când a adormit întru Domnul, la vârsta de 40 de ani.

Stăpânul său a dat trupul creștinilor din Prokópi, ca să-l îngroape conform rânduielilor creștine. Sfântul a fost înmormântat în cimitirul creștin și a rămas acolo timp de trei ani și jumătate. După trecerea acestor ani, Sfântul s-a arătat în somn unui preot bătrân, cerându-i să-i mute Sfintele Moaște. În fiecare noapte un Stâlp de lumină cobora din cer la mormântul Sfântului.

Creștinii au făcut mutarea Moaștelor Sfântului și le-au așezat într-o raclă sub Sfânta Masă a Bisericii Sfântului Gheorghe, unde se ruga Sfântul când era în viață. Cu harul Sfântului se făceau multe minuni și multă lume venea să se închine la Sfintele Moaște.

În 1834, când s-a construit în Prokópi o biserică mare a Sfântului Vasile cel Mare, Sfintele Moaște au fost aduse aici. Prin minune, seara Sfintele Moaște ale Sfântului s-au întors de trei ori la vechea biserică, cu toate că erau mutate de creștini la noua biserică. După mai multe privegheri și cu bunăvoința Sfântului, Moaștele sale au fost mutate pentru totdeauna la noua biserică. Sfântul a rămas în această biserică până în anul 1924. Odată cu schimbul de populații care a avut loc atunci între Grecia și Turcia, au fost aduse și Moaștele Sfântului Ioan Rusul în noul sat Prokópi din Evvia, unde s-au stabilit grecii  care proveneau din vechiul Prokópi din Asia Mică.

Mutarea în Noul Prokópi din Evvia a fost posibilă prin strădania lui Panaghiótis Papadópoulos, care a închiriat pe cheltuiala lui vaporul “Vasílios Destoúnis”, cu care, în afara de Moaștele Sfântului, au fost transferați în Grecia și 800 de compatrioți.

Sfântul Ioan Rusul in 2

În anul 1930 a început construcția bisericii în cinstea Sfântului, care s-a încheiat, după multe eforturi ale credincioșilor, în anul 1951. Atunci s-a mutat Sfântul în noua Biserică unde se află până în zilele noastre. Creștinii din Grecia și din străinătate vin să se închine Sfântului, mulțumindu-i pentru minunile și ajutorul pe care îl dă, cu harul lui.

Pomenirea Sfântului Ioan Rusul se săvârșește în fiecare an la data de 27 mai.

Sfântul Ioan Rusul in 1

Troparul Sfântului: Cel ce te-a chemat pe tine de pe pământ la lumea cea cerească ține și după moarte, neschimbat, trupul tău, Sfinte. Căci tu în Asia ai fost dus prizonier și acolo te-ai unit cu Hristos, Ioane. Deci, pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB