Sfânta Lýdia din Filíppi, cea întocmai cu Apostolii

20 May 2013

Însoțitor al Sfântului Apostol Pavel și apropiat al filipenilor, Sfântul Evanghelist Luca ne arată în cartea Faptelor Apostolilor prima vizită în Filippi și botezul Lidiei, comercianta de materiale textile. “Când a văzut el această vedenie, am căutat să plecăm îndată în Macedonia, înțelegând că Dumnezeu ne chemă să le vestim Evanghelia. Pornind cu corabia de la Troa, am mers drept la Samotracia, iar a doua zi, la Neapoli și de acolo la Filippi, care este cea dintâi cetate a acestei părți a Macedoniei și colonie romană. Iar în acestă cetate am rămas câteva zile. Și în ziua sâmbetei am ieșit în afara porții, lângă râu, unde credeam că este loc de rugăciune și, șezând, vorbeam femeilor care se adunaseră. Și o femeie, cu numele Lidia, vânzătore de porfiră din cetatea Tiatirelor, temătoare de Dumnezeu, asculta. Acesteia Dumnezeu i-a deschis inima să ia aminte la cele grăite de Pavel. Iar după ce s-a botezat și ea și casa ei, ne-a rugat, zicând: De m-ați socotit că sunt credincioasă Domnului, intrând în casa mea, rămâneți. Și ne-a făcut să rămânem.” (Fapte 16, 10-15).

agia_lydia

În descrierea spontană și modestă a primului botez din Filippi făcut de către cel mai de seamă Apostol, Pavel, cu ușurință se întrevede metoda și se identifică principalele condiții pentru participarea noului credincios în noua viață întru Hristos și integrarea sa în cadrul Bisericii.

Apostolii au predicat “pe Hristos cel răstignit”, iar aceia dintre ascultători care au primit de bunăvoie cuvântul apostolic au urmat practica stabilită în ziua Cincizecimii. Se pocăiau (metanoó) și se botezau in Numele lui Iisus Hristos, asigurându-și astfel iertarea păcatelor și darurile Sfântului Duh, precum și posibilitatea de a se naște în noua viață întru Hristos.

Pe malul râului Zigáktis, în afara cetății Filippi, Lidia cea temătoare de Dumnezeu, împreună cu alte femei, a ascultat cu luare aminte învățătura hristocentrică a lui Pavel și, cu inima luminată și deschisă, a acceptat învățătura mântuitoare. Imediat a coborât în apa noului Iordan și s-a botezat împreună cu toți membrii familiei ei. Mărturisind cu fapta și prăznuind credința în Hristos, această mărturisire i s-a făcut pricină a faptei apostolice a botezului și a punerii mâinilor pentru primirea Darurilor Sfântului Duh și pentru începerea punerii în aplicare în viața sa a toate cele ce sunt, cu adevărat, fapte ale modestiei, dreptății, curăției, dragostei, și a tuturor virtuților și a oricărei săvârșiri vrednice de laudă.

baptisteriu

Venirea tuturor în casa Lidiei consfințește taina pascală a lui Hristos, desăvârșirea bucuriei duhovnicești din acea zi binecuvântată în care s-a alăturat Trupului Bisericii, prin botez, prima femeie creștină din Europa, în Filippi.

Biserica noastră ortodoxă o cinstește pe Sfânta Lidia ca pe una întocmai cu Apostolii. Pe locul locul sfânt al botezului ei de pe malul râului Zigáktis s-a ridicat o biserică-baptisteriu, asemănătoare cu bazilicile paleocreștine din Filippi.

baptisteriul sfintei lidia

Troparul Sfintei Lidia, glasul 1 (Locuitor al pustiei):

Cu cuget curat pe Dumnezeu cinstind, prin Pavel primit-ai lumina harului și cea dintâi în Filippi lui Hristos ai crezut, de Dumnezeu înțelepțită, cu toată casa ta. Pentru aceasta, în cântări te cinstim, Lidia din Filippi. Slavă Celui ce ne-a izbăvit prin tine, Slavă Celui ce lucrează prin tine, Slavă Celui ce prin tine ne-a dăruit cele înalte.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB