Românirea cântărilor: un meşteşug şi multe controverse

17 May 2013

coperta

Cartea de faţă adună laolaltă o serie de articole în care am abordat problema românirii, termenul tehnic sub care este cunoscută adaptarea în limba română a cântării bizantine. În aceste articole am comparat cântări românești cu cântări grecești, am descris mecanismele de adaptare și am cercetat validitatea unor afirmaţii anterioare despre românire și trăsăturile muzicii românești. Am analizat mai ales tipăriturile muzicale, dar și explicaţiile celor care au adaptat cântările, opiniile psalţilor care le-au urmat — din secolul al XIX-lea până astăzi — și teoriile muzicologilor. În final, am evidenţiat contribuţia naţionalismului în constituirea unui repertoriu românesc, distinct de cel de limbă greacă.

Costin Moisil

*

Costin Moisil realizează, în domeniul muzicii românești de origine bizantină, aprofundări surprinzătoare, dacă nu chiar tulburătoare, chiar și acolo unde lucrurile pot părea definitiv stabilite.

Preot prof. univ. Vasile Grăjdian, Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu

*

Scris într-un stil elegant și echilibrat, volumul constituie o remarcabilă reevaluare a culturii muzicale sacre de tradiție bizantină din veacul al XIX-lea românesc.

Conf. univ. Nicolae Gheorghiță, Universitatea Națională de Muzică București

*

Costin Moisil este doctor în muzicologie al Universității Naționale și Kapodistriene din Atena, cu teza The Construction of the Romanian National Church Music (1821–1914). Este etnomuzicolog la Muzeul Țăranului Român și cadru didactic asociat la Universitatea Națională de Muzică din București.

Volumul este disponibil la Editura Muzicală, Librăria Mihai Eminescu și Magazinul Muzica din București.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB