Fundaţia Sfântul Apostol Andrei îi cheamă pe ortodocşi să îl sprijine pe Stareţul Efrem

28 December 2011

Un apel către toţi cetăţenii ortodocşi de a-l susţine pe Stareţul Mănăstirii Vatoped adresează domnul Vladimir Iakunin, conducătorul Fundaţiei Sfântul Apostol Andrei cel Întâi-Chemat din Rusia şi preşedintele Căilor Ferate ruseşti, care apreciază ca nedrepte acţiunile autorităţilor judiciare elene.

domnul Vladimir Iakunin, conducătorul Fundaţiei Sfântul Apostol Andrei cel Întâi-Chemat din Rusia şi preşedintele Căilor Ferate ruseşti

 „Ne-am adresat Patriarhului Ecumenic, Patriarhului Moscovei, întâi-stătătorilor tuturor Bisericilor locale, tuturor ortodocşilor.

Considerăm că se înfăptuieşte o nedreptate evidentă şi acum nu trebuie doar să ne rugăm, ci să şi arătăm că nu putem consimţi cu această nedreptate”, a afirmat pe canalul de televiziune „Kultura” domnul Ianukin, a cărui fundaţie a organizat primirea în Rusia a Sfântului Brâu al Maicii Domnului şi a Stareţului Efrem în toamna acestui an şi l-a însoţit personal la locuinţa primului-ministru rus, Vladimir Putin, cu care este prieten personal, după cum susţine mass-media.

Într-o comunicat recent, Fundaţia menţionează: „caracterul sistematic şi insistenţa care se vădeşte în persecutarea Stareţului athonit ne dau motiv o dată în plus să presupunem că litigiul juridic izolat al Mănăstirii Vatoped cu statul elen a devenit un prilej de promovare a fundamentelor şi valorilor societăţii europene şi o agresiune împotriva Ortodoxiei mondiale, al cărei centru duhovnicesc este Sfântul Munte Athos”. Îşi exprimă de asemenea surprinderea că „autorităţile judiciare ale Greciei au ignorat apelul unanim al Sfintei Kinotite a Sfântului Munte de sprijinire a acestui slujitorului al altarului, precum şi susţinerea exprimată de zeci de mii de ortodocşi pe diferite căi de informare”.

Comunicatul Fundaţiei ruse se încheie cu un apel către credincioşi „de a-şi manifesta revolta faţă de deciziile neomenoase ale Consiliului Curţii de Apel din Atena şi, urmând exemplul cetăţenilor ortodocşi din Rusia şi din Cipru, să organizeze proteste la Ambasadele Greciei şi la reprezentanţele Uniunii Europene din diferite ţări”.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB