Declaraţia oficială a Ministerului de Externe al Rusiei despre hotărârea privitoare la Stareţul Efrem

29 December 2011

Miercuri, 28 decembrie 2011

 

Ministerul de Externe al Federaţiei Ruse

În ultima vreme mulţi cetăţeni ruşi sunt neliniştiţi cu privire la informaţiile din Grecia despre soarta Stareţului Sfintei Mănăstiri Vatoped din Sfântul Munte, a Arhimandritului Efrem.

După cum se ştie, Arhimandritul Efrem a vizitat de curând ţara noastră ca membru al unei delegaţii de monahi aghioriţi.

Însoţeau racla cu Sfântul Brâu al Maicii Domnului care se păstrează la Mănăstirea Vatoped.

Procesiunea cu Sfântul Brâu al Maicii Domnului a fost organizată de Fundaţia Sfântul Apostol Andrei cel Întâi-chemat.

Unul dintre cele mai importante odoare ale Ortodoxiei a vizitat pentru prima oară Rusia.

Pe durata celor 40 de zile de procesiune cu Sfântul Brâu în multe oraşe ruseşti milioane de credincioşi ortodocşi au putut să se închine la sfântul odor care doar în mod excepţional poate părăsi temporar Sfântul Munte.

Este îndreptăţit faptul că mulţi ruşi simt o profundă recunoştinţă faţă de Sfânta Sinaxă a Sfântului Munte, faţă de fraţii Sfintei Mănăstiri Vatoped şi faţă de Stareţul lor pentru posibilitatea care li s-a oferit de a săruta acest odor.

În ce priveşte recenta emitere de către Tribunalul elen a deciziei de arestare a Stareţului Efrem, ştim că în Grecia se continuă o anchetă la scară largă, începută în 2008, asupra schimburilor de imobile dintre Mănăstirea Vatoped şi Domeniul Public Elen, care au avut loc în 2007.

În ciuda tuturor acestora, ţinând seama de promptitudinea declarată a Arhimandritului Efrem în colaborarea cu autorităţile de anchetă şi având în vedere starea de sănătate a acestuia, ne provoacă o profundă nelinişte această decizie a autorităţilor judecătoreşti elene de a-l ţine în detenţie până la judecată, decizie care nu respectă hotărârile şi recomandările Tribunalului European al Drepturilor Omului.

sursa: www.romfea.gr

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB