Capul Sfântului Evdochim cel Nou şi făcătorul de minuni

28 November 2011

În anul 1840, când a apărut nevoia reparării osuarului Mănăstirii Vatoped, au fost descoperite moaştele întregi ale unui monah care răspândeau o mireasmă de negrăit.

Părinţii Mănăstirii au mulţumit lui Dumnezeu pentru acest eveniment minunat şi au săvârşit priveghere de toată noaptea. Fără a şti numele acestui vas sfinţit al lui Hristos, l-au numit Evdochim, întrucât prin vieţuirea lui virtuoasă a izbutit în cele după Dumnezeu (ευδοκιμώ – a reuşi, a izbuti).

Moaştele sfântului Evdochim răspândesc o neîncetată şi minunată mireasmă, dovada îndrăznelii câştigate înaintea lui Hristos. Există însă şi multe minuni ce s-au săvârşit şi se săvârşesc prin intermediul acestor sfinte moaşte.

În conformitate cu o anumită tradiţie orală, Sfântul Evdochim a fost identificat cu sfântul Sava Vatopedinul, nebunul pentru Hristos, care a trăit în secolul al XIV-lea.

Capul Sfântului Evdochim cel Nou, Făcătorul de minuni (5 octombrie).

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB