Una din multele răclițe cu sfinte moaște de la Mănăstirea Iviron
De la stânga la dreapta, moaște ale Sfântului Mare Mucenic Theodor Tiron, a Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, din nou a Sfântului Theodor Tiron, apoi capul Sfântului Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei Capadociei
De la stânga la dreapta, mâna Sfântului Vasile cel Mare, capul Sfântului Grigorie de Nyssa și piciorul Cuvioasei Macrina
Moaște ale Sfântului Theodor din Perga Pamfiliei, ale Sfântului Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei Capadociei, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, precum și capul Noului Mucenic Nichita din Nisyros și capul Cuviosului Ierothei de la Iviron
Capul Noului Mucenic Nichita din Nisyros și capul Cuviosului Ierothei de la Iviron
Moaște ale Cuviosului Ierothei de la Iviron, Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Cuviosului Arsenie Capadocianul, Sfântului Grigorie de Nyssa, Sfântului Apostol Filip, Sfântului Haralambie, Noului Mucenic Constantin din Hydra
Moaștele Cuviosului Ierothei de la Iviron, Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Cuviosului Arsenie Capadocianul, Sfântului Grigorie de Nyssa, Sfântului Apostol Filip, Sfântului Haralambie, Noului Mucenic Constantin din Hydra
Părticele de moaște ale Sfinților Mucenici Nestor, Haralambie, Gheorghe, Cosma și Damian, Procopie, Mamant, Eustatie, Iacov Persul, ale Cuvioșilor Ilarion, Ioan Postitorul, Cosma Protosul, Chiriac Anahoretul, Macarie Egipteanul, Ierotheos al Atenei și Dionisie Areopagitul, ale Mucenițelor Anisia, Varvara, Minodora, Nimfodora și Mitrodora, ale Apostolilor Andrei și Filip și Noilor Mucenici Pahomie Aghiopavlitul și Theodor de Halikarnas
Moaștele Sfântului Mare Mucenic Mercurie, Sfințitului Mucenic Haralambie, Cuviosului Leontie și Sfințitului Mucenic Modest
Părticele de moaște ale Sfinților Mucenici Gheorghe, Theodor Stratilat, Haralambie, Mamant, Pantelimon, Eustratie, Eustatie, Avxentie, Mardare, Eugen și Orest, ale Sfântului Ioan Botezătorul, Ioan Hrisostom și Grigorie Palama, ale Noilor Mucenici Grigorie V al Constantinopolului, Iacov Iviroschitiotul și Gheorghe din Ioannina și ale Sfintelor Mucenițe Parascheva Romana și Varvara
Părticele de moaște ale Sfinților Mucenici Gheorghe, Theodor Stratilat, Haralambie, Mamant, Pantelimon, Eustratie, Varvar, Avxentie, Mardare, Eugen și Orest și ale Sfinților Vasile de Amasia, Mihail al Sinadelor și Ioan Hrisostom
Părticele de moaște ale Sfinților Mucenici Gheorghe, Pantelimon, Chir și Ioan, Haralambie, Modest, Trifon, Procopie și Eleftherie, ale Sfinților Ioan Botezătorul, Ioan Hrisostom, Ioan Postitorul, Amfilohie de Iconium, Ciprian al Cartaginei și Grigorie al Armeniei, ale Cuvioaselor Pelaghia și Evpraxia și ale Sfintei Mucenițe Marina
Părticele de moaște ale Sfinților cuvioși Mucenici Efthimie, Ignatie și Acachie, ale Sfinților Mucenici Gheorghe, Haralambie, Pantelimon, Chir și Ioan, Modest, Procopie, Eleftherie, Eustratie, Efthimie și Artemie, ale Cuvioaselor Pelaghia și Melania, Mucenițelor Parascheva Romana și Kyriaki și a Sfântului Amfilohie de Iconium
Părticele de moaște ale Mucenițelor Parascheva Romana și Kyriaki, ale Sfinților Ioan Hrisostom, Fotie cel Mare, Mina Kallikeladou, Ignatie al Antiohiei, Mihail al Sinadelor și ale Sfinților Mucenici Procopie, Eustratie, Modest, Haralambie, Efthimie, Mercurie, Eleftherie, Artemie, Pantelimon și Chiric și ale Cuvioasei Melania. Sursa: http://leipsanothiki.blogspot.gr/