Sfinții Mucenici Carp, Papil, Agathodor și Agathonica

13 October 2015

Carp și Papil, două roduri ale lui Dumnezeu prea iubite,
Dându-se la o parte pe de-a-ntregul, ușa Cerului li se deschide,
Pre Agathodor îl așteaptă mulțimea darurilor,
Ca celui ce s-a nevoit mult întru răbdarea bătăilor,
Nu ți s-a făcut împiedicare, Agathonico muceniță,
Către dumnezeiescul sfârșit cel prin sabie, femeiasca neputință.

Pre Carp, cu Papil împreună, în treisprezece sabia îi omoară.

13 oct

Pătimirea Sfinților Mucenici Carp, Papil, Agathodor și Agathonica, ilustrație de Minologhion bizantin, sec. XIV

Sfinții Carp, Papil, Agathodor și Agathonica, au pătimit pe vremea când împărat al Romei era Deciu (249 – 251 d.Hr.), prea crudul prigonitor al creștinilor. Toți patru mucenici erau de neam din Pergam.

Carp

Sfântul Carp, Episcopul Thiatirelor, frescă, Mănăstirea Gracianița, sec. XIV

Carp, care dobândise desăvârșită știință de carte, fiind prea evlavios și având multe slujiri în Biserică, ajunsese Episcop al Thiatirelor. Papil, care studiase medicina și tămăduia fără de plată bolnavii, a devenit diacon și slujitor apropiat al lui Carp. Agathodor, suflet ales și credincios, era slujitor la Episcopia Thiatirelor. Când pe aceștia trei i-a arestat antipatul Thialérios, ei au mărturisit cu îndrăzneală pe Hristos. Atunci Thialérios le-a spus: ”Creștinii sunt superstițioși, niște incapabili, fără simțăminte înalte. Voi, ca oameni educați ce sunteți, trebuie de îndată să vă lepădați de creștini”. La această acuzație a răspuns Episcopul Carp prin cuvintele Apostolului Pavel. Un răspuns care a fost, este și va fi valabil în veac și care ne arată care este cugetul adevăraților creștini. A spus, deci: ”Şi ne ostenim, lucrând cu mâinile noastre. Ocărâţi fiind, binecuvântăm. Prigoniţi fiind, răbdăm (I Corinteni 4:12). Apoi, în ceasul în care cei care nu cred în Evanghelie ne ocărăsc și ne batjocoresc noi ne rugăm să dobândească cele bune. Câtă vreme aceștia ne prigonesc, voi le arătăm îngăduință; câtă vreme ei ne calomniază, noi le răspundem prin cuvinte blânde și mângâietoare”. Întărâtat de acest răspuns, Thialérios, după ce i-a supus la chinuri pe cei trei, dimpreună cu Agathonica, sora lui Papil, le-a tăiat capetele la toți.

3646 in

Pătimirea Sfinților Mucenici Carp, Papil, Agathodor și Agathonica, frescă, Măn. Decani, sec. XIV

Tropar, Glasul 3: A dumnezeieștii credințe…
Întru viața după Dumnezeu alergând, pe Hristos l-ați văzut, împreună moștenitorilor, prin nevoință pe vrăjmașul biruind, Carp înțelepte și vestite Agathodor, Agathonica și slăvite Papil. Dumnezeiești mucenici, lui Hristos Dumnezeu rugați-vă, să ne dăruiască nouă mare milă.

1013carpuspapylusagathoodrus

Pătimirea Sfinților Mucenici Carp, Papil, Agathodor și Agathonica, ilustrație din minologhionul Împăratului Vasile al II-lea

Condac, Glasul IV: Cel ce te-ai înălțat…
Ca o vistierie de mult preț și izvor ce izvorăște ape de tămăduiri, a dat Stăpânul celor de pre pământ moaștele voastre, care șterg neputințele patimilor cele de multe feluri și dau neîncetat har sufletelor noastre. Pentru aceasta, Carpe și Papile, cu un glas și cu dragoste, săvârșim pomenirea voastră.

402

Pătimirea Sfinților Mucenici Carp, Papil, Agathodor și Agathonica, frescă de la Patriarhia din Pecs, sec. XIV

Icos
Înțelepciunea lui Dumnezeu cea mai-nainte de veci și Cuvântule, gonește negura minții mele și-mi dă cuvânt de înțelepciune, ca un Dumnezeu, ca să laud pre cei ce au urmat cu dragoste și râvnă, dumnezeieștilor tale Patimi; ca pre cei ce au luat după vrednicie, de la Tine, Stăpânul tuturor, răsplătiri pentru nevoințe. Că aici adunările credincioșilor, înconjurând sicriul moaștelor, au pururea sănătate, Papile și Carpe, cu un glas săvârșim pomenirea voastră.

Mărimuri
Ca rod înțelegător v-ați adus, Celui ce s-a jertfit pentru noi, Papile și Carp, dimpreună cu Agathodor și Agathonica, pentru aceasta fiți slăviți.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB