Protatonul și Țările Române – 4: Concluzii

14 March 2015

Athos3 IN

Putem constata legături susţinute între români, cler, domnie şi Muntele Athos, prin Protaton, ca exponent al acestuia. Protatonul a beneficiat de un considerabil ajutor, atât din Moldova, cât şi din Ţara Românească, putând la rândul lui să distribuie această atenţie tuturor mănăstirilor care în acele momente erau în mare nevoie. Spunem că au existat momente de creştere şi scădere a marii ctitorii bucureştene după cum Protatonul a ştiut să rânduiască egumeni vrednici şi chibzuiţi aşa cum cerea hrisovul – testament al ctitorului.

În toată istoria acestor relaţii este unul dintre primele hrisoave, dacă nu chiar primul care pune condiţii atunci când este vorba despre o închinare, condiţii care reieşeau din spiritul de protecţie al marilor donatori. Din păcate, sunt puţine aceste hrisoave cu un astfel de conţinut expres care să poată da posibilitatea, pe mai departe, a părtii donatoare, de a “regla conturile”. Amintim acest lucru pentru că problema aceasta a constituit subiectul sau “calul de bătaie” în discuţiile foarte aprinse din preajma secularizării. Deveniseră sau nu proprietăţi ale Locurilor Sfinte mănăstirile închinate, în situaţia în care aceste clauze lipseau şi chiar se specifica faptul că ele erau donate cu toate ale lor, fără a mai aminti că, în cazul neîndeplinirii anumitor rugăminţi ale ctitorului, mănăstirile respective trebuiau dezînchinate? Este greu de spus, chiar dacă la îndemâna ne stă o întreagă polemică. O lucrare care să analizeze situaţia de faţă din punct de vedere al dreptului bisericesc, dar şi civil, se impune şi ar fi binevenită. Putem invoca aici normele de drept ctitorial românesc potrivit cărora o mănăstire nu putea deveni proprietate, ci ea era parte constitutivă într-o eparhie. Iar dacă ea se ruina şi se pustia datorită unei proaste administraţii era posibilă intervenţia ctitorului, ierarhului sau domnului. De fapt, în dreptul românesc, domnul deţinea puterea supremă. Aşa cum închina putea să şi dezînchine[1]. O dezînchinare se produsese în timpul lui Matei Basarab, însă nu a avut la bază judecarea neîndeplinirii unor condiţii ale închinărilor, ci acelea erau închinări abuzive, adică făcute pe baza unor acte false pe care călugării nu le-au putut prezenta niciodată aşa cum făceau de obicei când o domnie se schimba şi veneau să ceară confirmarea şi reînnoirea ajutoarelor. Faptul că de multe ori ei veneau să ceară confirmarea vechilor hrisoave de închinare, de la noii domni şi există suficiente documente în acest sens ne poate duce la presupunerea că închinările acestea nu erau făcute pentru veşnicie (ca donaţie) ci se impunea câte o confirmare de la fiecare nou domn. Tot aşa de bine, un domn, în baza dreptului pământean, putea să nu confirme acel hrisov. Atunci ne întrebăm, totuşi: dacă putea să facă acest lucru, de ce Şerban Cantacuzino emite acest hrisov cu condiţii destul de dure, dacă ne gândim la spiritul hrisoavelor de până la el? De ce domnul român accentua condiţia că de la Athos să fie trimis întodeauna un egumen înţelept, bun administrator, care să dea socoteala la fiecare trei ani de venituri? Nu voia oare să preîntâmpine – iată cu norme de drept – situaţia cu care, probabil, domnii anteriori se confruntaseră? Este destul de greu de dat un verdict.

Ceea ce trebuie să rămână din această întreagă istorie este, zicem noi, faptul că românii n-au pregetat niciodată să ajute Locurile Sfinte, fără condiţii, iar când acestea au fost puse, ele nu erau revendicări, ci măsuri care urmăreau să protejeze bunurile naţionale. În nici un caz nu pot fi judecaţi pentru rea credinţa, ci dimpotrivă, trebuie văzuţi ca unii la care spiritul panortodox era foarte puternic. Acesta a şi fost motivaţia teribilelor gesturi pe care ei le-au făcut. Istoria poate judeca.


[1] Vezi Gh. Cronţ, Dreptul de ctitorie în Ţara Românească şi Moldova, “Studii şi materiale de istorie veche”, IV, 1960; Vasile Gionea, L’eglise orthodoxe et le pouvoir politique en Valachie, en Moldavie et en Transylvanie (du XV au XIX siecle), “Recherches sur l’histoire des institutions et du droit”, X, 1985.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB