“Să ne împotrivim răului cu binele, dezbinării cu frăţietatea”

19 December 2014

nicolaia INÎnaltpreasfinţiţi arhierei,

Preacuvioase iubite întru Hristos Părinte Efrem,

Iubiţi întru Hristos Preacuvioşi Părinţi, preacuvioşi monahi, fraţi şi surori iubitori de Dumnezeu,

Ne aflăm în pragul slăvitului praznic al Naşterii Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi iarăşi cu bucurie şi dragoste vă salutăm aici, pe binecuvântatul vostru pământ. Sfântul Ioan Gură de Aur numeşte Crăciunul “praznic însemnat” şi “început al tututor praznicelor”, pentru că acesta este temelia tuturor celorlalte sărbători. În curânt cu toţii vom trăi clipele de sărbătoare ale acestei zile strălucite.

Învăţătorul prin excelenţă ale pocăinţei, Cuviosul Efrem Sirul, în cuvântul său de Crăciun scrie următoarele: “Această noapte aduce seninătate şi pace în lume. Noaptea aceasta este a celui blând – să lase fiecare dintre noi mânia şi asprimea; este a celui smerit – să-şi îmblânzească fiecare dintre noi semeţia şi să-şi smerească aroganţa. A răsărit acum ziua milostivirii – să nu mai dorească nimeni răzbunare pentru ocara suferită; este ziua bucuriei – nimeni să nu se facă prilej de mâhnire şi supărare pentru celălalt; este ziua facerii de bine – să se înfrâneze de la orice fel de răutate; este o zi a cerului senin – să se îmblânzească mănia care tulbură pacea şi seninătatea”.

Aceste cuvinte au fost scrise în  secolul al IV-lea, însă citindu-le, îţi pare că au fost spuse în zilele noastre. Cu multa mâhnire observăm că azi pacea şi iubirea dee fraţi par să dispară din viaţa noastră, mulţi sunt stăpâniţi de tendinţa de a nu ceda unul în faţa celuilalt. Îndatorirea sfântă şi înaltă a noastră, a creştinilor ortodocşi, este să ne împotrivim răului cu binele şi dezbinării cu frăţietatea. Să nu ne mâhnim când Domnul ne trimite supărări şi boli, pentru că exact aceasta este steaua care ne va călăuzi către mântuire. Să Il rugăm pe Domnul nostru să ne ajute să întărim dragostea între popoarele noastre şi să dezrădăcinăm duhul urii care stăpâneşte în societatea contemporană.

Pentru noi, monahii ruşi, şi pentru nevoinţa şi slujirea noastră monahală, Sfântul Munte a fost totdeauna strijin şi izvor de putere. Relaţiile noastre cu Sfântul Munte devin tot mai strânse. Înflorirea duhovnicească din mănăstirea noastră se datorează mai ales pildei fraţilor noştri aghioriţi. De aceea, din toată inima vă mulţumim pentru acest sprijin duhovnicesc şi  pentru rugăciunile fierbinţi care se fac pentru noi în Sfântul Munte.

De atunci, Părinte Efrem, când a avut loc o manifestare asemănătoare în Atena, în 2011, Domnul a socotit de cuviinţă să treceți prin încercări grele, a căror greutate am încercat şi noi, după puteri să o împărtăşim cu sfinţia-voastră. Dar şi întregul nostru popor, pentru că până azi îşi aminteşte cu recunoştinţă de prezenţa pe pământul rus – în  diferite oraşe şi colţuri ale ţării noastre – a Cinstitului Brâu al Maicii Domnului – după cum ne va psalmodia azi şi corul nostru de copii: “Brâul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, întru sine unind poporul, a încins întru sine întreagă patria noastră, de la Don până la câmpiile Norilsk…”. […]

agia-zoni1

Am dori încă o dată, din partea tuturor ortodocşilor din Rusia, să vă adresăm cuvinte de recunostinţă pentru acest mare har. Nu era cu putinţă ca o asemenea lucrare binecuvântată şi însemnată să rămână fără de pecetea ispitelor şi a răzbunărilor vrăjmaşului. Domnul Atotmilostiv, Care S-a pogorât pe pământ în chip de rob şi cu multă smerenie, a îngăduit să treacă prin încercări şi Mănăstirea Vatoped. Atunci, în  acele zile grele, poporul rus, ca un singur om, s-a ridicat în apărarea dreptăţii: s-au strâns multe semnături în  apărarea lui Gheronda Efrem; în  lumea ortodoxă nimeni nu a rămas indiferent faţă de acest eveniment. Toti se rugau şi aveau încredinţarea că va birui dreptatea, iar acoperământul Maicii Domnului nu va părăsi Mănăstirea Vatoped. În această încercare, toti ortodocşii adevăraţi ai popoarelor noastre s-au unit încă mai mult şi au devenit mai apropiaţi unii cu alţii.

De Crăciun obişnuim să oferim daruri aproapelui nostru, imitându-i pe magii din vechime care au adus daruri dumnezeiescului Prunc. În semn de recunostinţă faţă de dumneavoastră, îngăduiţi-ne să vă oferim darul nostru de Crăciun – concertul corului de copii de la Orfelinatul “Paramythía” al Mănăstirii noastre, Sfântul Nicolae Malaghiaroslaveţ. Copiii vă vor prezenta cântări în limba rusă şi greacă, colinde – spre a vă dărui bucuria Crăciunului şi pentru a da glas dragostei ce o purtăm Bisericii voastre şi dumneavoastră personal. Primiţi din partea noastră urări pentru o sărbătoare straălucită şi plină de bucurie a Naşterii lui Hristos, după cum, de asemenea, şi pentru “Noul an al bunătăţii Domnului”.

Hristos Se naşte, slăviţi-L!

Cuvânt al Stareţei Nicolaia a Mănăstirii Sfântului Nicolae Malaghiaroslaveţ.
Tesalonic, 11 decembrie 2013

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB