Sfânta Mare Muceniță Christina

24 July 2014

Cristina IN 1

Sfânta Mare Muceniță Christina se trăgea din Tirul Siriei, fiica unui oarecare Urban Stratilatul (pe la anul 200 d.Hr.). Tatăl ei i-a construit un turn și a așezat-o în el. I-a făcut chiar și statui de idoli din aur și argint și i-a poruncit să jertfească acestora. Ea însă cunoscând că nu pot fi acestea dumnezei, le-a sfărâmat pe toate în mii de bucăți, pe care le-a împărțit săracilor. Pentru aceste fapte ale ei, Sfânta a fost supusă la chinuri de însuși tatăl ei, iar apoi a fost închisă.

cristina INÎn închisoare au lăsat-o flămândă, să moară de foame, însă îngerul Domnului îi aducea mâncare și i-a tămăduit toate rănile. Apoi au aruncat-o în mare, unde a primit Sfântul Botez de la Însuși Domnul Hristos, iar un înger al Domnului a scos-o nevătămată pe uscat.

Îndată ce s-a aflat că a fost salvată, tatăl ei a poruncit să fie aruncată din nou în închisoare. Însă în noaptea care a urmat, tatăl ei a murit, iar locul lui a fost luat de un anume Dion. Acesta a adus-o pe muceniță în fața judecății, iar acolo, înaintea tuturor, Sfânta și-a mărturisit credința. Îndată însă, Dion a turbat de furie și a poruncit să înceapă chinurile.

În timpul chinurilor, mulți au crezut în Hristos. După Dion, a venit stratilat [grad militar echivalent celui de general] un anume Iulian. Acesta a aruncat-o pe Christina într-un cuptor încins, apoi într-o cușcă plină cu șerpi veninoși, care în loc să o muște îi lingeau picioarele, apoi i-au tăiat sânii din care a curs lapte în loc de sânge și i-au tăiat și limba. Toate aceste chinuri martirice le-a îndurat cu răbdare și la sfârșit și-a dat duhul fiind împunsă cu sulițele, luând cununa muceniciei.

Pătimirea Marii Muceniţe Cristina, ilustraţie de Minologhion bizantin, sec. XIV

Pătimirea Marii Muceniţe Cristina, ilustraţie de Minologhion bizantin, sec. XIV

Tropar, Glasul IV:

Mielușeaua Ta, Iisuse, strigă cu mare glas: pe Tine, Mirele Meu, Te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul Tău, și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine, și mor pentru Tine, ca să trăiesc întru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei ca un milostiv mântuiește sufletele noastre.

Condac, Glasul IV. Cel ce Te-ai înălțat:

Porumbiță cu chip de lumină te-ai cunoscut, având aripi de aur și către înălțimea cerurilor ai sosit cinstită, Christino. Pentru aceea săvârșim mărită prăznuirea ta, închinându-ne cu credință sicriului moaștelor tale, din care izvorăște tuturor cu adevărat dumnezeiască tămăduire sufletelor și trupurilor.

Pre Hristina cu Mirele Hristos o a unit cu adevărat,
Pe Mireasa cea fără prihană, sângele ce s-a vărsat.
Pre Hristina în a douăzeci și patra zi,
Cu lovirile sulițelor o omorî.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB