Sfântul Mare Mucenic Iacov Persul

27 November 2013
Sfântul Iacov Persul, icoană sec. XII, Pafos, Cipru

Sfântul Iacov Persul, icoană sec. XII, Pafos, Cipru

Slăvitul ostenitor pentru Hristos se trăgea din Beth-Lapat, în apropiere de Soúsa, Persia. Era vlăstarul unei familii nobile şi bogate şi a devenit omul de încredere al împăratului Persiei, Bahram V (420-438), fiul lui Yazdegerd I (399-425), care i-a acordat onoruri şi privilegii la curtea sa. Orbit de bunăvoinţa pe care i-o arăta regele, de linguşiri şi de plăcerile trecătoare ale lumii acesteia, Iacov, care primise o educaţie creştină de la părinţii săi, s-a lepădat de Hristos şi a îmbrăţişat religia idolatră a regelui.

martyrio agiou Iakovou, Decani, 1350

Martiriul Sfântului Iacov, frescă din biserica Mănăstirii Decani, Serbia, 1350

Atunci când mama şi soţia lui au aflat aceasta, i-au trimis o scrisoare prin care-i aduceau la cunoştinţă faptul că de acum încolo nu-i mai lega nimic, de vreme ce preferase slava trecătoare în locul dragostei lui Hristos şi a făgăduinţei bunătăţilor viitoare. Cuvintele acestea l-au zguduit pe Iacov şi, trezindu-se ca dint-o beţie, a plâns amar pentru păcatul său, schimbându-și radical atitudinea faţă de împărat.

martyrio agiou Iakovou, Serbia, Sec. XVI in

Martiriul Sfântului Iacov, icoană sec. XVI, Serbia

Şi-a mărturisit public greşeala, făcând cunoscut pretutindeni faptul că era ucenic al lui Hristos, Cel Care S-a răstignit pentru mântuirea noastră. Nu mai avea decât o dorinţă: să se învrednicească morţii celei dătătoare de viaţă, ca să găsească un loc lângă Dumnezeu. Văzând toate acestea, împăratul şi-a ieşit din minţi şi, punând să fie prins, a poruncit să fie supus la chinuri înfricoşătoare. Îndrăzneala mărturisitorului de Hristos creştea continuu odată cu chinurile la care era supus şi-l batjocorea pe împărat şi pe călăii săi pentru neputinţa lor. Atunci tiranul a născocit o tortură înfricoşătoare şi a chemat întreg oraşul să privească chinurile lui Iacov. Legându-l au început să-i taie metodic membrele în bucăţi, începând cu mâinile şi picioarele. Suferind chinuri cumplite, Sfântul Îl ruga pe Hristos să-l întărească. O putere dumnezeiască l-a acoperit atunci, făcându-l nepătimitor şi străin de durere. În cele din urmă i s-a tăiat capul şi nu numai că a luat iertare pentru greşeala sa, dar s-a învrednicit desfătărilor veşnice ce sunt făgăduite atleţilor lui Hristos.

iacov persul mina_deget_b

Mâna Sfântului Iacov Persul, Mănăstirea Sireţi, Republica Moldova

Sursa: Ieromonah Macarie Simonopetritul, Noul Sinaxar al Bisericii Ortodoxe, Ed. Índiktos (vol. III – Noembrie, p. 293-295)

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB