Bucuria de a suferi pentru Hristos

13 January 2012

La poporul român există un proverb plin de înţelepciune: ,,după ploaie vine şi soare”, care în cazul părintelui stareţ Efrem se traduce aşa: ,,după suferinţă vine şi bucuria sfântă care se naşte din îndelunga răbdare şi din adevărul credinţei pentru care suferi”.

Părintele stareţ Efrem este un părinte al bucuriei duhovniceşti care iradiază tot timpul pe chipul său luminos. Numai acea persoană care-l are în suflet pe Hristos, poate avea mereu în el duhul bucuriei sfinte. Părintele stareţ Efrem numai trăieşte de mult pentru sine, ci pentru Hristos, după cum mărturiseşte Sfântul Apostol Pavel în Epistola sa către Galateni: ,,nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine” (capitolul 2, 20).

Întotdeauna păcatul aduce întristare şi deznădejde în suflet; pe când suferinţa îndurată pentru adevăr şi dreptate aduce o imensă bucurie interioară care se arată şi pe chipul omului.

Iată de ce părintele stareţ Efrem are şi acum în închisoare pe faţă deşi e bolnav tare, chipul bucuriei sfinte!

Ferice de părintele stareţ Efrem că suferă pentru adevăr şi dreptate!

Ferice de mănăstirea Vatoped că are un aşa stareţ mărturisitor în aceste vremuri apocaliptice – când masoneria universală duce război pe faţă împotriva Bisericii Ortodoxe!

Diavolului nu-i place bucuria sfântă a omului, de aceea aruncă în el cu tot felul de calomnii mincinoase pentru întristare ce duce la deznădejde.

În clipa de faţă părintele Efrem – stareţul mănăstirii Vatoped, a devenit un brad înalt, aflat în bătălia nelegiuiţilor care luptă fără jenă împotriva Ortodoxiei.

Părintele Efrem a devenit în aceste vremuri tulburi, un simbol al ortodoxiei universale şi un steag de biruinţă al Sfântului Munte Athos, unde se află multă prezenţă românească.
Duşmanii ortodoxiei universale nu au ceva special cu numele părintelui stareţ Efrem de la Vatoped, ci cu bucuria ortodoxiei şi cu lucrarea mântuitoare a Bisericii Ortodoxe care este ,,una, sfântă, sobornicească şi apostolică”.

Aceşti duşmani nu suportă lumina bucuriei ortodoxe.

Nu pot privi la sfinţenia bucuriei duhovniceşti.

Fac alergie la tot ce ţine de harul ortodoxiei.

Părintele stareţ Efrem de la mănăstirea Vatoped a bucurat pe foarte mulţi prin prezenţa sa harică în lume, prin toate pelerinajele făcute în ţările ortodoxe, dar nu numai; prin rugăciunile sale fierbinţi şi iertătoare chiar şi pentru duşmanii lui de neam şi de credinţă; prin smerenia sa tainică; prin sfaturile sale pline de înţelepciune şi prin ajutoarele sale multe pe care le-a oferit în stânga şi-n dreapta cu multă discreţie.

Fundaţia noastră pentru copiii ,,Sfântul Sava”, care activează în cadrul catedralei municipale ,,Sfântul Sava de la Buzău”, s-a bucurat şi ea de milosteniile părintelui stareţ Efrem pentru care-i mulţumim din suflet.

Mulţi elevi seminarişti şi studenţi în teologie de la Buzău s-au bucurat din plin de ospitalitatea mănăstirii Vatoped. Personal eu am fost primit de mai multe ori cu mare bucurie la această străveche mănăstire Vatoped, unde de fiecare dată am simţit duhul bucuriei ortodoxe.

Aici la Vatoped totul e bucurie. Toţi vieţuitorii acestei mănăstiri în mod paradoxal au în ei acum o bucurie tainică la gândul că stareţul lor este total nevinovat şi că el suferă ca un martir pentru Hristos şi pentru binele mănăstirii Vatoped pe care a adus-o la viaţă din ruine.

În tot acest scandal mediatic făcut în mod sadic şi cu multă viclenie drăcească, nimic nu este adevărat din toate invinuirile aduse părintelui stareţ Efrem, tocmai în ajunul bucuriei Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos de la care ne vine toată bucuria sfântă.

Sunt sigur că bunul Dumnezeu care este mare şi atotputernic, prin această încercare i-a dat o mare lucrare sfântă părintelui Efrem – stareţul mănăstirii Vatoped; aceea de a aduce bucurie deţinuţilor de la închisoare cât şi ofiţerilor de pază de la această temută închisoare, care acum s-a sfinţit prin prezenţa părintelui Efrem.

Acum această închisoare, prin părintele Efrem a devenit un amvon al bucuriei pentru Hristos. Viaţa acestor deţinuţi a căpătat sensul libertăţii în Hristos, de unde vine bucuria harică.

Ferice de părintele Efrem – stareţul mănăstirii Vatoped că acum îl poate mărturisi pe Hristos cu bucurie în toată lumea!

Suntem alături de părintele stareţ Efrem şi de toată obştea mănăstirii Vatoped împreună cu toţi slujitorii şi enoriaşii parohiei ,,Sfântul Sava de la Buzău”. Aici în Buzău există foarte mulţi prieteni ai Sfântului Munte Athos. De asemenea şi-n Basarabia în cetatea Soroca.

Vă preţuim şi ne plecăm în faţa Sfinţiilor Voastre.

Blagosloviţi şi ne pomeniţi în rugăciunile Sfinţiei Voastre.

Preot prof. dr. MILEA MIHAIL
România – Buzău – Soroca

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB