Icoane ale obștii mănăstirii

30 November 2011

Darurile infinite care izvorăsc din chenoza Dumnezeu-Cuvântului au mișcat acele suflete iubitoare de Dumnezeu care aveau o sensibilitate artistică și duhovnicească să redea, cu ajutorul harului dumnezeiesc, prin cuvinte și culori, scene din iconomia întrupată a lui Hristos, dar și chipuri ale Născătoarei de Dumnezeu și ale sfinților Bisericii noastre.

Icoanele se folosesc ca mijlocitoare între persoanele reprezentate și cei care se roagă. Astfel se întărește (consolidează) o legătură, o relație. Cinstirea față de icoană, față de persoană trece dincolo de ea, cum ar spune Sfântul Vasile cel Mare, dar și icoana transmite starea dumnezeiască a originalului ei: harul prototipului se află în ea.

 

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB