Cimitirul şi paraclisul cimitirului

30 November 2011

Cimitirul şi paraclisul cimitirului se află în partea de vest a platoului inferior. Ele sunt împrejmuite cu un zid înalt, care a fost construit în anul 1892. Până în secolul al XVI-lea cimitirul se afla în incinta mănăstirii, la est de biserica principală. La parterul bisericii de astăzi a cimitirului se află osuarul cu boltă, care a existat probabil chiar din faza iniţială a înălțării clădirii, data exactă a construcției lui nefiind cunoscută. În anul 1683 biserica a fost renovată şi, probabil în aceeaşi perioadă, a fost pictată. În anul 1841 i-a fost adăugat un pridvor. În anul 1945 paraclisul şi locuința groparului (paznicului cimitirului), aflată în vecinătatea capelei, au ars, însă au fost refăcuite în aceeași perioadă. Intrarea în biserică se află în partea de sud. Biserica are o cupolă semicilindrică joasă iar în exterior cu un acoperiş în două ape care, înainte de incendiu era construită în patru ape. Faţadele sunt decorate cu arcade oarbe, iar absida altarului are trei laturi.

Cimitirul mănăstirii

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB