Arhiva mănăstirii – introducere

30 November 2011

În mănăstirea Vatoped se păstrează una dintre cele mai mari arhive monahale din Răsăritul ortodox, care constituie o sursă valoroasă pentru istoria mănăstirii, a elenismului, dar şi a celorlalte naţiuni balcanice. Cea mai mare parte a materialului arhivistic îl constituie arhiva grecească. Cu toate acestea, extinderea activităţilor mănăstirii şi prestigiului ei în ţările dunărene şi în zonele de limbă slavă au avut ca rezultat şi formarea unui bogat fond arhivistic român şi slavon, însă la fel de mare este şi arhiva otomană.

Sigiliu al voievodului Alexandru al Moldovei. August 1560

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB