Fresce post-bizantine

Frescă cu Sf. Ioan Scărarul şi monahii vatopedini în naosul bisericii principale (katholikonului), 1312 şi completată în 1819 30 November 2011 Scena (icoana) înfăţişează pe Sfântul Ioan Scărarul, care se îndreaptă spre...
Compoziţie de laudă către Maica Domnului în pridvorul mănăstirii, anul 1858 30 November 2011 Pridvorul unicei intrări a mănăstirii a fost pictat în anul 1858 de către c...
Frescele din pronaosul paraclisului Sfântului Nicolae, anul 1802 30 November 2011 Naosul capelei Sfântului Nicolae a fost pictat în anul 1802, pe cheltuiala ...
Fresca Adormirii Cuviosului Efrem Sirul, trapeza mănăstirii Vatopedi (1786) 30 November 2011 Fresca Adormirii Cuviosului Efrem Sirul se află la latura de nord a trapeze...
Frescă reprezentând Arătarea lui Hristos Mariei Magdalena și inscripția ctitoricească a narticii – deceniul al cincilea al secolului al XIX-lea; reprezentarea din 1312 și 1819; inscripția 28 November 2011 Reprezentarea arătării de după Înviere a lui Hristos Mariei Magdalena se gă...
Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB