Vindecarea paraliticului

 
Pentru copii / Biblia pentru copii Pentru copii Zoe Kanava

paralitic in 0

Este mijlocul primăverii. Iisus, după ce a străbătut cetăţile Iudeii, S‑a întors la Ierusalim.

În apropierea uneia dintre porţile cetăţii se găseşte o scăldătoare mare care se numeşte Vitezda.

Din când în când, apa scăldătorii se tulbură şi toţi cred că un Înger al Domnului coboară şi o loveşte cu aripile sale. Cel care ajunge în acea clipă şi se cufundă în apă se vindecă de orice boală ar fi cuprins.

Se apropie şi Iisus. Sunt o mulţime de bolnavi în jurul scăldătorii. I‑au adus rudele lor şi aşteaptă cu răbdare mişcarea apei. Printre ei este şi un paralitic.

Iisus se apropie de el şi îl întreabă dacă vrea să se facă bine. Slăbănogul Îi spune necazul său:
– Doamne, nu am om să mă ajute. Şi mă aflu aici unde mă vezi de treizeci şi opt de ani încheiaţi!
– Scoală‑te, ia‑ţi patul şi umblă! îi porunceşte Iisus.

Paraliticul se scoală, îşi ia de jos salteaua – acesta era patul său – şi pleacă.

Nişte iudei, care erau prin preajmă, îl văd plecând cu patul în spate şi încep să‑l certe:
– Nu îţi este ruşine, îi spun, să‑ţi duci patul în această zi? Nu ai găsit altă zi să faci aceasta?

Era sâmbătă, iar evreii nu fac nimic în această zi.

Paraliticul îi priveşte cu uimire.
– Cel care m‑a vindecat, Acela mi‑a dat porunca să‑mi iau patul şi să plec.
– Şi unde este cel ce te‑a vindecat? îl întreabă cu insistenţă iudeii. Sigur este un om păcătos, de vreme ce nu respectă Legea.

Cel ce mai înainte fusese paralitic îşi întoarce capul la stânga şi la dreapta. Îl caută în mulţime, dar nu Îl mai vede. Ridică din umeri.
– Nu-L mai văd, le spune iudeilor. Şi totuşi, adineauri era aici. Oare s‑o fi deschis pământul şi L‑a înghiţit?

Îl vede puţin mai târziu în Templu. Iisus se opreşte primul şi îi vorbeşte.
– Acum te‑ai vindecat, îi spune. Ia aminte să nu mai păcătuieşti!
Pentru că Iisus nu i‑a vindecat numai trupul, ci şi sufletul. Mai întâi i-a vindecat sufletul. Vindecarea trupului s‑a făcut ca urmare a vindecării sufletului. Aşadar trebuia să ia aminte în primul rând la suflet şi să‑l păstreze curat.
– Iată, Acesta este! Îl arată şi iudeilor care vroiau să afle cine l‑a vindecat.

Din acea zi iudeii au început să‑L urmărească, deoarece, chipurile, încălcase Legea lui Moise şi nu respecta ziua sâmbetei. Căutau motiv să scape de El, căci le dădea la iveală făţărnicia. Şi aceasta nu le plăcea deloc.

Întristat de toate acestea, Iisus se hotărăşte să plece din Ierusalim, deşi se gândise să rămână aici până la sărbătoarea Paştilor.

paralitic in end