Scrisoare de susţinere a părintelui Efrem din partea mănăstirii Diaconeşti

30 December 2011

Obştea mănăstirii Diaconeşti

Către Preacuviosul Părinte Stareţ,

Arhimandritul Efrem

şi întreaga frăţie a Sfintei Mănăstiri Vatoped

Cu multă durere şi cutremur sufletesc am primit vestea despre nedreapta şi silnica arestare a Preacuvioşiei Voastre, veste care a tulburat inimile ortodocşilor din toată lumea.

Dintotdeauna am avut o aleasă preţuire pentru lucrarea de apostolat a Preacuvioşiei Voastre şi a întregii obşti pe care o povăţuiţi, pentru neobosita activitate duhovnicească, culturală şi filantropică a Sfintei Mănăstiri Vatoped. De aceea astăzi, prin persoana Preacuvioşiei Voastre, întreaga Biserică pătimeşte, căci dacă un mădular suferă, întregul trup simte durere. Ceea ce însă a zguduit îndeosebi inimile credincioşilor de pretutindeni este că de data aceasta unul din mădularele cele mai de cinste ale Bisericii a fost defăimat şi lovit.

Grabnica mobilizare a Justiţiei, Poliţiei şi a celorlalte instanţe lumeşti împotriva Preacuvioşiei Voastre ne face să credem că această lovitură este una împotriva întregii Ortodoxii, a lui Hristos însuşi, ca şi întru aceasta să se împlinească cuvintele Evangheliei Sale: „Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât” şi „Dacă M-au prigonit pe Mine şi pe voi vă vor prigoni” (Ioan 5: 18, 20).

Scriem aceste rânduri cu multă îngrijorare dintr-o ţară în care, în secolul trecut, închisorile comuniste au îngropat pe cei mai vrednici preoţi şi monahi. Aceştia sunt astăzi cinstea şi lauda Bisericii noastre, luminile care strălucesc în întunericul acestui veac materialist şi idolatru. Cu smerenie rugăm pe aceşti Noi Mărturisitori şi pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu să vă întărească şi să vă cerceteze în aceste clipe de pătimire cu harul şi iubirea lui Hristos cel întrupat, slobozindu-vă cu pace în Grădina Sfântului Munte, spre a fi lumină pusă în sfeşnic care să lumineze tuturor, iar nu ţinută sub obrocul temniţei.

Ne exprimăm întreaga dragoste frăţească, împreună-pătimirea şi nădejdea fierbinte că Dumnezeu va ruşina sfaturile celor puternici şi va înălţa pe cei smeriţi.

În Hristos Domnul,

întreaga obşte a Mănăstirii Diaconeşti

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB