Mitropolitul Patrelor, Hrisostom, despre hotărârea de arestare preventivă a Stareţului Efrem

28 December 2011

În legătură cu hotărârea de arestare preventivă a Stareţului Efrem, Înaltpreasfinţitul Mitropolit al Patrelor, Hrisostom, a declarat următoarele:

Înaltpreasfinţitul Hrisostom, Mitropolitul Patrelor

„Hotărârea de arestare preventivă a Stareţului Efrem a surprins, dar mai ales a mâhnit pe poporul nostru binecredincios.

Se dovedeşte încă o dată că este lovit prestigiul monahismului şi al Bisericii într-un mod care sfidează logica şi sentimentul religios al creştinilor, mai cu seamă în aceste zile în care prăznuim Întruparea Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu.

Pe bună dreptate se întreabă fiecare: Stareţul Efrem este azi problema Greciei? El este pericolul pentru ordinea şi siguranţa publică?

Câţi răufăcători periculoşi şi criminali nu circulă liberi şi provoacă sentimentul public?

Câţi dintre cei vinovaţi de multele suferinţe ale patriei şi societăţii noastre nu rămân nepedepsiţi? Ce trebuie să presupunem deci în faţa unei asemenea situaţii?

Din nefericire pentru cei care încă de la început au uneltit şi au viclenit toată această chestiune a Mănăstirii Vatoped şi din fericire pentru Părintele Efrem, decizia despre care vorbim le dă dreptate tuturor celor care de la început şi-au exprimat rezervele faţă de acest demers juridic şi au crezut în nevinovăţia Stareţului.

Stareţul Efrem, prin această cruce, va deveni mai puternic sufleteşte şi va străluci încă mai mult duhovniceşte.

După Golgota şi Răstignire urmează Învierea.

Decizia respectivă s-a luat în mod necugetat şi de aceea trebuie revocată. Credem că Justiţia se va ridica la înălţimea situaţiei.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB