Însemn şi Pecete

27 November 2011

Însemnul folosit astăzi de Mănăstire este un tip de monogramă bizantină, având înscrisul «Vatoped» format din câteva grupuri de silabe puse pe cele patru braţe ale unei cruci.  Monograma este înconjurată de un contur decorativ dublu, în interiorul căruia apare uneori înscris în cerc titlul SFÂNTA MARE ÎMPĂRĂTEASCĂ, PATRIARHALĂ ŞI STAVROPIGHIE MĂNĂSTIRE VATOPED.

Pecetea Mănăstirii la anul 1600

Una dintre peceţile cele mai vechi ale Mănăstirii Vatoped păstrate până acum poartă data 1600. În centru este reprezentată Bunavestire a Maicii Domnului, căreia este închinată Mănăstirea, cu data respectivă, în timp ce de jur împrejur este inscripţionat PECETEA DUMNEZEIEŞTII, SFINTEI, ÎMPĂRĂTEŞTII ŞI PATRIARHALEI MĂNĂSTIRI VATOPED. Pecetea folosită astăzi de Mănăstire este similară.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB