Autori
Preasfinţitul
Athanasie Jeftici, Episcopul Herţegovinei