Autori
Profesor de Aghiologie şi Imnologie, poet şi teolog
Pantelís Páschos