Moaștele Sfinților Mucenici Rafail, Nicolae și Irina de la Mănăstirea Grivas – Gouménissa

22 July 2015

Cel mai de preț tezaur duhovnicesc al Sfintei Mănăstiri a Sfinților Rafail, Nicolae și Irina din Grivas, lângă Gouménissa, în prefectura Kilkís, este o frumoasă raclă cuprinzând moaște ale Sfinților Mucenici Rafail, Nicolae și Irina, raclă scoasă zilnic la închinare pentru pelerini.

02 rni

Cinstitele moaște ale Sfinți Mucenici Rafail, Nicolae și Irina au fost redescoperite în anii 1959-1962, în insula Mitilene, unde în septembrie 1962 a fost înființată Mănăstirea Sfântului Mucenic Rafail, iar în 1964 s-au instalat acolo primele două monahii, anume egumena Evghenía și monahia Parthenía, care între timp au trecut la cele veșnice. Aceste două monahii au primit moaștele sfinților de la sătenii cărora sfinții li s-au arătat de-a lungul timpului. Sătenii au făcut săpături ca să scoată totul la lumină și au păstrat cu mare evlavie sfintele moaște în tot acest timp.

03 rni

La început, până să fie organizată obștea mănăstirii din Mitilene, mai multe persoane, fie oficial, fie neoficial, au primit mai multe fragmente din sfintele moaște, ca binecuvântare din partea Mucenicilor. Cei care au primit astfel de fragmente au fost Mitropolitul Iákovos (Kleómvrotos) de Mytilini și Mitropolitul Iákovos Malliarós de Mithímnis (Creta),  cel care a și sfințit biserica închinată Sfântului Mucenic Rafail, precum și monahia (soră pe atunci) Vasilikí Malliaroú, monahul Emmanouíl Malliarós, dar și doamna Irina Paradéllis, care a ajutat foarte mult mănăstirea.

01 rni IN

O altă răcliță, cuprinzând un fragment din craniul Sfântului Mucenic Rafail din Mitilene

Astăzi, în afară de moaștele ce se găsesc la mănăstirea de maici din Mitilene, fragmente ale moaștelor celor trei mucenici se găsesc și la istorica Mănăstire Leimónos din Mitilene (care a primit cinstitele moaște de la Mitropolitul Iákovos de Mithímnis), la egumenul mănăstirii Sfântului Nicolae din insula Andros (care a primit cinstitele moaște de la Irina Paradélis și de la monahia Vasilikí Malliaroú), la părintele Emmanouíl Malliarós (care le-a primit de la mitropolitul Iákovos de Mytilini) și la părintele Eustrátios Anastaséllis, parohul bisericii Sfântul Atanasie din Mytilini, care le-a primit de la Irini Paradéllis. Este posibil ca și alte fragmente să se găsească la alte diferite persoane.

Din toate aceste patru surse existente, amintite mai sus, toate sfintele moaște ale sfinților mucenici pe care mănăstirea din Grivas le adăpostește, au fost primite împreună cu hârtii oficiale ștampilate și care se păstrează în arhiva mănăstirii. Părticelele din sfintele moaște au fost primite într-o raclă foarte frumoasă, argintată, care este tezaurul duhovnicesc cel mai de preț.

În scrisoarea care însoțea sfintele moaște, categumenul Sfintei Mănăstiri Limónos din Mitilene, arhimandritul Nikódimos Pavlópoulos scrie: ,,În ziua a 22-a a lunii iulie în anul mântuirii 1984, la dorința Înalpreasfințitului Mitropolit de Mithímnis, kir Iákovos, i-am predat din schevofilaxul mănăstirii noastre, părticele din sfintele moaște ale Noilor Mucenici din Therme, Sfântul Rafail, împreună cu fragmente din vasul în care agarenii au ars trupul sfintei fecioare Irina…”.

De asemenea, categumenul mănăstiri Sfântului Nicolae din Ándros, arhimandritul Dorótheos Themelís, însemnează: ,,Am dăruit părintelui arhimandrit Dimitrios Bekiárin, categumenul Sfintei Mănăstiri Petráki (Atena) și Protosinghel al Sfintei Arhiepiscopii a Atenei, părticele din moaștele Sfinților Noi Mucenici, făcătorul de minuni Rafail, care a mărturisit în Therme – Mitilene, împreună cu Sfântul Nou Mucenic Nicolae, cel ce a pătimit împreună cu el, pentru binecuvântarea credincioșilor și vindecarea celor bolnavi. Acestea provin de la doamna Irini Paradéllis, binefăcătoarea din Lesbos, cea care a plătit pentru realizarea săpăturilor care au readus la lumină sfintele moaște”.

De asemenea, monahul aghiorit Emmanuíl Malliarós, într-o scrisoare oficială trimisă de la Chilia Sfinților fără de arginți – Néa Skíti (Sfântul Munte), menționează: ,,Prin aceasta confirm faptul că, într-adevăr, din schevofilaxul nostru v-am oferit 4 (patru) părticele din moaștele Sfinților Rafail, Nicolae și Irina, întru slava, cinstea și închinarea Harului Sfântului Duh ce lucrează prin aceștia. Aceste cinstite moaște au intrat în posesia mea, primindu-le de la Înaltpreasfințitul Mitropolit Iakov Kleómvrotos de Mitilene”.

De asemenea, părintele Efstrátios Anastaséllis din Mytinili, menționează în însemnările sale: ,,Am predat părintelui arhimandrit Dimitrios Bekiarin, la 20 iulie 1986, părticele din sfintele moaște ale sfinților Rafail, Olimpia, Sfânta Irina și Sfânta Muceniță Elena, ce provin de schevofilaxul vrednicei de pomenire Irini Paradéllis, care au intrat în posesia mea ca moștenire […, precum și] părticele din moaștele Sfinților: Irina, Nicolae și Sfânta Muceniță Elena, la 10 martie 1987”.

De-a lungul timpului, mănăstirea din Grivas a intrat în posesia și altor sfinte odoare, precum o bucată din Cinstita Cruce a Domnului (primită în dar de la Patriarhul Ierusalimului, Diodor), și o părticică din cinstitele moaște ale Sfintei Slăvite Mironosițe și Împreună cu Apostolii Maria Magdalena, primită în dar de la categumenul Sfintei Mănăstiri de la Muntele Hozeva, arhimandritul Amfilohie, însoțit de un certificat de autenticitate scris de mână și ștampilat.

05 rni IN

Fragment din Cinstita Cruce într-o casetă de lemn în centrul unei cruci de argint

Bucăți din Cinstita Cruce, mâna Sfintei Maria Magdalena și moaștele celor trei noi mucenici au fost oferite mănăstirii noastre de către Înaltpreasfințitul Mitopolit al Gouménissei, kir Dimitrios, dar de ctitorie spre veșnică pomenire.


Sursa: leipsanothiki.blogspot.gr

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB