Pastorație

Chipul îngeresc – Îndemn pentru monahi Sfântul - Neofit Zăvorâtul 1 September 2015 Iar chipul nostru este bun și îngeresc și vrednic de strălucirea cea de sus...
Iconomia cea după trup Sfântul - Neofit Zăvorâtul 28 August 2015 1. „Domnul, zice, a împărățit, întru podoabă S-a îmbrăcat, îmbrăcatu-S-a Do...
Pronia lui Dumnezeu Arhimandrit - Placide Deseille 27 August 2015 În ce se întâmplă pe pământ, există ceea ce este dorit în mod pozitiv de ...
Efort și conlucrare Arhimandrit - Placide Deseille 20 August 2015 Trebuie să alungăm departe de noi gândul că Sfânta Împărtăşanie ar putea ...
Cuvânt despre Sfânta Împărtășanie Sfântul - Neofit Zăvorâtul 18 August 2015 Ce oare, zice, este de folos ca toți, vrednici și nevrednici, să îndrăzneas...
Mitropolitul Nectarie al Argolidei: Responsabilitatea episcopului în epoca noastră 27 June 2015 Mitropolitul Nectarie al Argolidei, fost egumen al Mănăstirii Sagmata, vorb...
Noi perspective în psihologie şi psihopatologie – Curs aplicat 3 October 2014 Obiectivele cursului 1. Familiarizarea specialiştilor/cursanţilor cu ace...
De ce nu e neapărată nevoie să-ți placă de duhovnicul tău părintele - Anthony Perkins 10 July 2014 Sunt multe motive să nu-ți placă de duhovnic. Poate pentru că predicile lui...
Cine îmi adeverește mie că Hristos a înviat? Sfântul - Nicolae Velimirovici 25 April 2014 Îmi adeverește înainte de toate conștiința mea. Apoi mintea și voința mea...
Chiar așteptăm Învierea morților? Pr. Prof. - Adamántios Avgoustídis 19 April 2014 [caption id="attachment_40856" align="aligncenter" width="584"] Punerea în ...
123
Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB