Autori
Paolo Odorico
Articole mai vechi
Scurtă notă biografică
Paolo Odorico

Director al Centrului de studii bizantine, neoelene şi sud-est europene (EHESS), de pe lângă Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales