Autori
Ieromonah
Mihail Gheaţău
Articole mai vechi
06/1/2014:
Mesajul icoanei Botezului
Ieromonah Mihail Gheaţău
Scurtă notă biografică
Ieromonah
Mihail Gheaţău

Părintele Mihail (Marius) Gheaţău este licenţiat al Universităţii de Artă „G. Enescu", Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design, şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „D. Stăniloae" din Iaşi. In anul 1995 este închinoviat la Schitul Sihla al Mănăstirii Sihăstria din judeţul Neamţ. Transferat la Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi" din laşi, este tuns în monahism în anul 1998, primind numele Mihail. Este hirotonit ierodiacon în anul 1999, iar în anul 2000, ieromonah.