Autori
Părintele
Iosif Vatopedinul
Articole mai vechi
27/11/2015:
Despre pocăință și lepădare de sine
Părintele Iosif Vatopedinul
18/11/2015:
Despre lepădare de sine și dragoste
Părintele Iosif Vatopedinul
12/11/2015:
Viața monahului: pocăință, smerenie și dragoste – 2
Părintele Iosif Vatopedinul
09/11/2015:
Viața monahului: pocăință, smerenie și dragoste – 1
Părintele Iosif Vatopedinul
28/9/2015:
Sfântul Neofit Zăvorâtul - 3. Harisma teologiei și adormirea Cuviosului Neofit
Părintele Iosif Vatopedinul
14/9/2015:
Crucea de viață dătătoare
Părintele Iosif Vatopedinul
31/8/2015:
Darul lui Dumnezeu
Părintele Iosif Vatopedinul
22/8/2015:
Fii lui Dumnezeu
Părintele Iosif Vatopedinul
30/7/2015:
Calea spre sfințire
Părintele Iosif Vatopedinul
10/6/2015:
Bătrânul Dionisie cel Nou, Stavrovuniotul
Părintele Iosif Vatopedinul
14/3/2015:
Cuviosul Dionisie Stavrovuniotul și Kavsokalivitul
Părintele Iosif Vatopedinul
03/12/2014:
Cuvânt de laudă la Cuviosul Gheorghe de la Cernica
Părintele Iosif Vatopedinul
19/8/2014:
Apostazia
Părintele Iosif Vatopedinul
15/7/2014:
Bătrânul Theofilact de la Nea Skiti (+ 15 iulie 1986)
Părintele Iosif Vatopedinul
05/5/2014:
Despre smerenie
Părintele Iosif Vatopedinul
03/5/2014:
Conştiinţa omenească
Părintele Iosif Vatopedinul
18/4/2014:
Taina dumnezeieștii Patimi
Părintele Iosif Vatopedinul
12/4/2014:
Învierea lui Lazăr
Părintele Iosif Vatopedinul
24/1/2014:
Sfântul Neofit Zăvorâtul - 2. Cuviosul Neofit ca părinte duhovnicesc
Părintele Iosif Vatopedinul
23/1/2014:
Sfântul Neofit Zăvorâtul - 1. Copilăria și începutul vieții monahale
Părintele Iosif Vatopedinul
11/11/2013:
Culegere filocalică: Căsătoria şi familia
Părintele Iosif Vatopedinul
10/11/2013:
Culegere filocalică: Dragostea
Părintele Iosif Vatopedinul
09/11/2013:
Culegere filocalică: Rugăciunea
Părintele Iosif Vatopedinul
08/11/2013:
Culegere filocalică - Calea pocăinţei
Părintele Iosif Vatopedinul
07/11/2013:
Viaţa monahală - Războiul nevăzut
Părintele Iosif Vatopedinul
06/11/2013:
Viaţa monahală - Monahul adevărat
Părintele Iosif Vatopedinul
05/11/2013:
Culegere filocalică - Patimile, bolile sufletului
Părintele Iosif Vatopedinul
04/11/2013:
Culegere filocalică - Folosul venit din ispite
Părintele Iosif Vatopedinul
03/11/2013:
Căsătoria şi familia – 5. O povestire adevărată. O pildă vie de soţ autentic
Părintele Iosif Vatopedinul
02/11/2013:
Căsătoria şi familia – 4. Ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur despre manifestarea iubirii bărbatului faţă de femeia sa?
Părintele Iosif Vatopedinul
01/11/2013:
Căsătoria şi familia – 3. „Bărbatul este cap al femeii”, spune Apostolul Pavel. Ce înţeles are această frază?
Părintele Iosif Vatopedinul
31/10/2013:
Căsătoria şi familia – 2. Cum se va realiza această unitate? (VI)
Părintele Iosif Vatopedinul
30/10/2013:
Căsătoria şi familia – 2. Cum se va realiza această unitate? (V)
Părintele Iosif Vatopedinul
29/10/2013:
Căsătoria şi familia – 2. Cum se va realiza această unitate? (IV)
Părintele Iosif Vatopedinul
28/10/2013:
Căsătoria şi familia – 2. Cum se va realiza această unitate? (III)
Părintele Iosif Vatopedinul
27/10/2013:
Căsătoria şi familia – 2. Cum se va realiza această unitate? (II)
Părintele Iosif Vatopedinul
26/10/2013:
Căsătoria şi familia – 2. Cum se va realiza această unitate? (I)
Părintele Iosif Vatopedinul
25/10/2013:
Căsătoria şi familia – 1. Care este înţelesul tainei căsătoriei?
Părintele Iosif Vatopedinul
24/10/2013:
Calea pocăinţei – 20. Ce sunt „schimbările” în viaţa duhovnicească?
Părintele Iosif Vatopedinul
23/10/2013:
Calea pocăinţei – 19. De ce oamenii virtuoşi, care sunt prietenii lui Dumnezeu, sunt prigoniţi şi în timp ce sunt prigoniţi se bucură?
Părintele Iosif Vatopedinul
22/10/2013:
Calea pocăinţei – 18. Ce este milostenia şi cum se pune în lucrare?
Părintele Iosif Vatopedinul
21/10/2013:
Calea pocăinţei – 17. Ce este blândeţea şi care este „pământul” pe care îl vor moşteni cei blânzi?
Părintele Iosif Vatopedinul
20/10/2013:
Calea pocăinţei – 16. Care sunt căile care duc la smerenie?
Părintele Iosif Vatopedinul
19/10/2013:
Calea pocăinţei – 15. Ce este smerenia?
Părintele Iosif Vatopedinul
18/10/2013:
Calea pocăinţei – 14. Ce este simplitatea cea „întru Hristos”?
Părintele Iosif Vatopedinul
17/10/2013:
Calea pocăinţei – 13. De ce uneori harul lui Dumnezeu bate la uşa unor oameni nepăsători şi indiferenţi?
Părintele Iosif Vatopedinul
16/10/2013:
Calea pocăinţei – 12. Care sunt însuşirile omului înţelept ?
Părintele Iosif Vatopedinul
15/10/2013:
Calea pocăinţei – 11. Cum se face cunoscută voia dumnezeiască în om?
Părintele Iosif Vatopedinul
14/10/2013:
Calea pocăinţei – 10. Ce este „neruşinarea cea de laudă”?
Părintele Iosif Vatopedinul
13/10/2013:
Calea pocăinţei – 9. Ce este rugăciunea minţii şi de ce se numeşte astfel? Cum poate fi dobândită?
Părintele Iosif Vatopedinul
12/10/2013:
Calea pocăinţei – 8. Ce este rugăciunea, care sunt elementele ei definitorii şi care roadele ei?
Părintele Iosif Vatopedinul
11/10/2013:
Calea pocăinţei – 7. Care este legătura dintre curaj şi credinţă?
Părintele Iosif Vatopedinul
10/10/2013:
Calea pocăinţei – 6. Ce este credinţa?
Părintele Iosif Vatopedinul
09/10/2013:
Calea pocăinţei – 5. Ce este plânsul şi care este folosul lui ?
Părintele Iosif Vatopedinul
08/10/2013:
Calea pocăinţei – 4. De ce este necesară spovedania?
Părintele Iosif Vatopedinul
07/10/2013:
Calea pocăinţei – 3. Care sunt mijloacele practice care conduc şi ajută la făptuirea pocăinţei?
Părintele Iosif Vatopedinul
06/10/2013:
Calea pocăinţei – 2. Unde duce adevărata pocăinţă?
Părintele Iosif Vatopedinul
05/10/2013:
Calea pocăinţei - 1. Ce este botezul şi de ce ne botezăm?
Părintele Iosif Vatopedinul
04/10/2013:
Viaţa monahală - 15. Ce este harul dumnezeiesc? Este cu putinţă a fi descris (cuprins) acesta?
Părintele Iosif Vatopedinul
03/10/2013:
Viaţa monahală – 14. Ce este nepătimirea? Cum se dobândeşte?
Părintele Iosif Vatopedinul
02/10/2013:
Viaţa monahală - 13. Ce este akedia (negrija) şi cum poate fi înfruntată?
Părintele Iosif Vatopedinul
01/10/2013:
Viaţa monahală - 12. Ce sunt proorociile şi de ce nu sunt clare în privinţa timpului?
Părintele Iosif Vatopedinul
30/9/2013:
Viaţa monahală - 11. Cum „pătimesc cele dumnezeieşti” adevăraţii monahi?
Părintele Iosif Vatopedinul
29/9/2013:
Viaţa monahală - 10. Ce este paternitatea duhovnicească?
Părintele Iosif Vatopedinul
28/9/2013:
Viaţa monahală - 9. Ce sunt ispitele (încercările) şi care este scopul lor?
Părintele Iosif Vatopedinul
27/9/2013:
Viaţa monahală - 8. Ce este curăţia inimii şi cum se dobândeşte ?
Părintele Iosif Vatopedinul
26/9/2013:
Viaţa monahală - 7. Care este deosebirea dintre nevoinţa monahilor şi cea a mirenilor ?
Părintele Iosif Vatopedinul
25/9/2013:
Viaţa monahală - 6. Care este lupta (nevoinţa) interioară a unui monah?
Părintele Iosif Vatopedinul
24/9/2013:
Viaţa monahală - 5. Ce este războiul nevăzut?
Părintele Iosif Vatopedinul
23/9/2013:
Viaţa monahală - 4. Ce sunt gândurile, care este cauza lor, cum îl influențează ele pe om şi cum luptăm împotriva lor?
Părintele Iosif Vatopedinul
22/9/2013:
Viaţa monahală - 3. Ce este lepădarea?
Părintele Iosif Vatopedinul
21/9/2013:
Viaţa monahală - 2. Cine este adevăratul ucenic ascultător?
Părintele Iosif Vatopedinul
20/9/2013:
Viaţa monahală - 1. Ce este monahul şi cum poate să înţeleagă cineva dacă i se potriveşte viaţa monahală?
Părintele Iosif Vatopedinul
19/9/2013:
Patimile, bolile sufletului – 8. Ce este calomnia (clevetirea) şi de ce trebuie să o suportăm?
Părintele Iosif Vatopedinul
18/9/2013:
Patimile, bolile sufletului – 7. Cât de mult vatămă mânia şi care sunt cauzele care o provoacă?
Părintele Iosif Vatopedinul
17/9/2013:
Patimile, bolile sufletului – 6. Ce este nesimţirea potrivit Părinţilor Bisericii?
Părintele Iosif Vatopedinul
16/9/2013:
Patimile, bolile sufletului – 5. Cum poate fi vindecată firea bolnavă care cade cu uşurinţă în osândire?
Părintele Iosif Vatopedinul
15/9/2013:
Patimile, bolile sufletului – 4. Cum se face că Domnul într-un loc zice: „Nu judecaţi”, iar în altul: „Judecaţi judecată dreaptă”(Ioan 7, 24)?
Părintele Iosif Vatopedinul
14/9/2013:
Patimile, bolile sufletului – 3. Ce este binele şi răul şi cum lucrează?
Părintele Iosif Vatopedinul
13/9/2013:
Patimile, bolile sufletului – 2. Ce sunt plăcerile? Care sunt nevinovate şi care vinovate?
Părintele Iosif Vatopedinul
12/9/2013:
Patimile, bolile sufletului - 1. Ce sunt patimile şi care este cea mai mare dintre ele?
Părintele Iosif Vatopedinul
11/9/2013:
Zidirea şi căderea omului – 11. Ce este Pronia dumnezeiască şi cum „se manifestă„ în viaţa noastră?
Părintele Iosif Vatopedinul
10/9/2013:
Zidirea şi căderea omului – 10. Ce este dreptatea dumnezeiască şi cum se aplică aceasta?
Părintele Iosif Vatopedinul
09/9/2013:
Zidirea şi căderea omului – 9. Cine este diavolul şi cum lucrează?
Părintele Iosif Vatopedinul
08/9/2013:
Zidirea şi căderea omului – 8. Ce este vederea duhovnicească a lui Dumnezeu?
Părintele Iosif Vatopedinul
07/9/2013:
Zidirea şi căderea omului – 7. Care sunt însuşirile specifice şi puterile sufletului omenesc?
Părintele Iosif Vatopedinul
06/9/2013:
Zidirea şi căderea omului – 6. Ce este păcatul strămoşesc şi care sunt urmările lui?
Părintele Iosif Vatopedinul
05/9/2013:
Zidirea şi căderea omului – 5. De ce Dumnezeu, de vreme ce a cunoscut căderea lui Adam, nu a împiedicat-o?
Părintele Iosif Vatopedinul
04/9/2013:
Zidirea şi căderea omului – 4. De ce s-a dat prima poruncă protopărinţilor?
Părintele Iosif Vatopedinul
03/9/2013:
Zidirea şi căderea omului – 3. Care a fost cauza căderii omului?
Părintele Iosif Vatopedinul
02/9/2013:
Zidirea şi căderea omului - 2. Cum trăia omul în Rai?
Părintele Iosif Vatopedinul
01/9/2013:
Zidirea şi căderea omului - 1. De ce a zidit Dumnezeu lumea şi pe om
Părintele Iosif Vatopedinul
23/5/2013:
Rugăciunea minții și creștinii din lume
Părintele Iosif Vatopedinul
23/4/2013:
Pomenirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe – 23 aprilie
Părintele Iosif Vatopedinul
14/4/2013:
Despre atenție și introvertire (Pomenirea sfinților Dorotei și Ioan Scărarul)
Părintele Iosif Vatopedinul
02/4/2013:
Scrisoare despre post, înfrânare şi regim
Părintele Iosif Vatopedinul
10/3/2013:
Despre dumnezeiasca râvnă, în a doua săptămână a Postului Mare
Părintele Iosif Vatopedinul
07/3/2013:
Sfaturi practice în prima săptămână a Postului Mare
Părintele Iosif Vatopedinul
02/3/2013:
Sfântul Ioachim Papoulakis din Ithaca (1786-1868)
Părintele Iosif Vatopedinul
05/2/2013:
Sfânta Agáthi (5 februarie) sau despre dorirea cea bună
Părintele Iosif Vatopedinul
15/12/2012:
De la moarte la nemurire
Părintele Iosif Vatopedinul
07/12/2012:
Învăţăturile lui Gheron Iosif Isihastul - 11: Despre contemplaţie. Epilog
Părintele Iosif Vatopedinul
01/12/2012:
Despre necesitatea ascezei
Părintele Iosif Vatopedinul
20/11/2012:
Învăţăturile lui Gheron Iosif Isihastul - 10: Despre ascultare
Părintele Iosif Vatopedinul
15/11/2012:
Învăţăturile lui Gheron Iosif Isihastul - 9: Despre discernământ şi străvedere
Părintele Iosif Vatopedinul
15/11/2012:
Învăţăturile lui Gheron Iosif Isihastul - 8: Despre rugăciune
Părintele Iosif Vatopedinul
14/11/2012:
Învăţăturile lui Gheron Iosif Isihastul – 7: Nepăsarea, cel mai mare duşman
Părintele Iosif Vatopedinul
14/11/2012:
Învăţăturile lui Gheron Iosif Isihastul - 6: Legea prefacerilor şi viaţa practică
Părintele Iosif Vatopedinul
14/11/2012:
Învăţăturile lui Gheron Iosif Isihastul - 5: Felurile ispitelor
Părintele Iosif Vatopedinul
13/11/2012:
Învăţăturile lui Gheron Iosif Isihastul - 4: Despre ispite şi legea duhovnicească
Părintele Iosif Vatopedinul
13/11/2012:
Ce sunt plăcerile? Care din ele sunt inocente şi care vinovate?
Părintele Iosif Vatopedinul
13/11/2012:
Învăţăturile lui Gheron Iosif Isihastul - 3: Despre program şi neorânduială
Părintele Iosif Vatopedinul
12/11/2012:
Învăţăturile lui Gheron Iosif Isihastul - 2: Despre cunoaşterea voii lui Dumnezeu
Părintele Iosif Vatopedinul
11/11/2012:
Învăţăturile lui Gheron Iosif Isihastul - 1: Despre sfinţire şi nepătimire
Părintele Iosif Vatopedinul
11/11/2012:
Despre zidirea și căderea omului
Părintele Iosif Vatopedinul
10/11/2012:
Viaţa lui Gheron Iosif Isihastul - 11: Nea Skiti. Sfârşitul Bătrânului Iosif Isihastul
Părintele Iosif Vatopedinul
10/11/2012:
Despre lucrarea dumnezeiescului Har
Părintele Iosif Vatopedinul
10/11/2012:
Viaţa lui Gheron Iosif Isihastul - 10: La Schitul Aghía Anna
Părintele Iosif Vatopedinul
10/11/2012:
Schimbările în viaţa duhovnicească [Didahii athonite]
Părintele Iosif Vatopedinul
09/11/2012:
Viaţa lui Gheron Iosif Isihastul - 9: Diferite încercări; ajutorul Maicii Domnului
Părintele Iosif Vatopedinul
08/11/2012:
Viaţa lui Gheron Iosif Isihastul - 8: Înmulţirea ispitelor
Părintele Iosif Vatopedinul
04/11/2012:
Viaţa lui Gheron Iosif Isihastul - 5: Perioada nevoinţelor aspre
Părintele Iosif Vatopedinul
03/11/2012:
Viaţa lui Gheron Iosif Isihastul - 4: Moartea Bătrânului Efrem
Părintele Iosif Vatopedinul
30/10/2012:
Viaţa lui Gheron Iosif Isihastul - 3: Stabilirea la Katunakia
Părintele Iosif Vatopedinul
27/10/2012:
Viaţa lui Gheron Iosif Isihastul - 2: Primele greutăţi şi ajutorul Harului
Părintele Iosif Vatopedinul
26/10/2012:
Viaţa lui Gheron Iosif Isihastul - 1: Vârsta copilăriei şi a tinereţii
Părintele Iosif Vatopedinul
20/10/2012:
Patimile, bolile sufletului
Părintele Iosif Vatopedinul
19/10/2012:
Despre căsătorie şi familie
Părintele Iosif Vatopedinul
03/2/2012:
Despre mulţimea ispitelor, după Cuviosul Iosif Isihastul
Părintele Iosif Vatopedinul
01/12/2011:
Paraclisul icoanei Pantanassa
Părintele Iosif Vatopedinul
30/11/2011:
Gheron Iosif Isihastul
Părintele Iosif Vatopedinul
Scurtă notă biografică
Părintele
Iosif Vatopedinul