Autori
Protoprezbiterul
Gheorghios Metallinos
Articole mai vechi
12/5/2014:
Naţiune, naţionalism şi conştiinţă ortodoxă
Protoprezbiterul Gheorghios Metallinos
25/5/2013:
Constantin cel Mare și adevărul istoric – partea a II-a
Protoprezbiterul Gheorghios Metallinos
24/5/2013:
Constantin cel Mare și adevărul istoric – partea I
Protoprezbiterul Gheorghios Metallinos
24/3/2013:
Ortodoxia: mărturisire și jertfă
Protoprezbiterul Gheorghios Metallinos
11/3/2013:
Uniaţia în Grecia
Protoprezbiterul Gheorghios Metallinos
15/11/2012:
Căderea Constantinopolului (de la 1204) şi consecinţele ei
Protoprezbiterul Gheorghios Metallinos
20/10/2012:
Sfântul Gherasim Notará. Viaţa sa în Kefalloniá
Protoprezbiterul Gheorghios Metallinos
30/9/2012:
Sfinţenia mărturisită de Dumnezeu
Protoprezbiterul Gheorghios Metallinos
01/9/2012:
Cronologia creştină
Protoprezbiterul Gheorghios Metallinos
Scurtă notă biografică
Protoprezbiterul
Gheorghios Metallinos

Născut în insula Kerkyra (Corfu) din Marea Ionică în 1940, părintele Gheórghios Metallinós creşte cărturăreşte studiind teologia şi filologia la Universităţile din Atena, Bonn şi Koln şi duhovniceşte în sânul Bisericii Ortodoxe ca ucenic a renumiţi părinţi ai vremurilor noastre. Încă din timpul studiilor post universitare este numit asistent ştiinţific la catedra de Patrologie a Facul­tăţii de Teologie ateniene (1969), iar după acordarea titlurilor de doctor în teologie (la Atena) şi în filozofie-istorie (la Koln) predă, din 1984, Istoria vieţii duhovniceşti în perioada postbizantină, Istoria şi teologia cultului şi Istorie bizantină. Din anul 2004 şi până la retragerea din activitatea didactică, în 2007, a fost Decan al Facultăţii de Teologie. În paralel desfăşoară o rodnică slujire pastorală în biserica universitară închinată Sfântului Antipa. Este autorul a peste 40 de cărţi centrate în principal pe teme istorice şi teologice. Unele dintre articolele sale teologico-istorice au fost traduse şi în limba română: Elenism - creştinism şi taina îndumnezeiţii omului, în Teologie şi Viaţă, X (2000), nr. 1-6; Credinţă şi ştiinţă în gnoseologici orto­doxă, în Glasul Bisericii, LVI (2000), nr. 5-8; Ortodoxia ca terapie, în Omagiu profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2006, pp. 171-173; Gânduri preliminare despre prezenţa orto­docşilor în Uniunea Europeană, în Identitate creştină şi dialog în noul context european. Simpozion inter­naţional Alba Iulia, 5-7 mai 2006, Alba Iulia, 2006, pp. 164-173. La acestea se adaugă scrierea Parohia - Hristos în mijlocul nostru, tradusă şi publicată la Editura Deisis în 2004, precum şi Mărturisesc un Botez, tradusă şi publicată la Editura Evanghelismos în 2011. A vizitat în mai multe rânduri România unde a conferenţiat şi a dialogat cu studenţii şi credincioşii ortodocşi la Constanţa, Bucureşti, Sibiu, Alba Iulia, Timişoara, Oradea, Arad, Turnu Severin. De asemenea, a vizitat ca pelerin nordul Moldovei şi alte vetre monahale româneşti.