Autori
Fíllipos Takópoulos
Scurtă notă biografică
Fíllipos Takópoulos

Doctor în drept canonic al catedrei de Teologie din cadrul Universităţii din Atena