Autori
Profesor univ. dr.
Constantin Cucoş
Articole mai vechi
16/12/2011:
Athos – bucurii ale unui pelerinaj deosebit
Profesor univ. dr. Constantin Cucoş
Scurtă notă biografică
Profesor univ. dr.
Constantin Cucoş

Constantin Cucoş (n. 12 ian 1958) este doctor în ştiinţele educaţiei, profesor la Catedra de Pedagogie, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi; director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al aceleiaşi universităţi, conducător de doctorat în domeniul Ştiinţelor educaţiei (din 1999). A efectuat numeroase stagii de cercetare şi documentare. Este membru al unor asociaţii internaţionale şi organisme naţionale cu caracter educaţional. Domenii de competenţă: filosofia educaţiei, pedagogia culturii, educaţia religioasă, pedagogia generală. Este autorul a peste 120 de studii în volume colective şi reviste de specialitate. Lucrări publicate: Pedagogie. Reconsiderări, evaluări, interpretări (Ed. Univ. Al.I. Cuza, 1995); Pedagogie şi axiologie (Ed. Didactică şi Pedagogică R.A., 1995); Educaţia religioasă. Conţinut şi forme de realizare, (Ed. Didactică şi Pedagogică, 1996); Pedagogie (Ed. Polirom, 1996; ediţia a doua, revizuită şi îmbogăţită, 2002); Minciună, contrafacere, simulare. O abordare psihopedagogică (Ed. Polirom, 1997); Istoria gândirii pedagogice (Ed. Univ. Al.I. Cuza, 1997); Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice (Ed. Polirom, 1999; ediţia a doua, revăzută şi adăugită, 2009); Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale (Ed. Polirom, 2000); Istoria pedagogiei. Idei şi doctrine pedagogice fundamentale (Ed. Polirom, 2001); Timp şi temporalitate în educaţie. Elemente pentru un management al timpului şcolar (Ed. Polirom, 2002); Informatizarea în educaţie. Aspecte ale virtualizării formării (Ed. Polirom, 2006); Teoria şi metodologia evaluării (Ed. Polirom, 2008); Educaţia. Iubire, edificare, desăvârşire (Ed. Polirom, 2008).