Autori
Dr.
Claudia Tița
Scurtă notă biografică
Dr.
Claudia Tița

Doctor în Istoria mentalităţilor al Universităţii Bucureşti, specializare: epoca voievodului Neagoe Basarab (2003), Coautoare a antologiilor Începuturile poeziei româneşti (Ed. Universităţii Bucureşti, 1996) şi Literatura română medievală (Bucureşti, Ed. Academiei Române şi Univers Enciclopedic, 2003). A semnat postfaţa cărţii Omul bizantin, coord. Guglielmo Cavallo (Iaşi, Polirom, 2000) şi micro-monografia Biserica Mănăstirii Mihai Vodă (Bucureşti, Editura ASA, 2006).

Este autoarea studiilor: „Neagoe Basarab, «ctitor mare a toată Sfetagora». Icoanele şi avatarurile lor sau despre un tezaur în mişcare”,  în volumul omagial Sfântul Voievod Neagoe Basarab, Domn al Ţării Româneşti: 1512-1521, coord. ştiinţific dr. Claudia Tiţa, editor diac. Daniel Gligore (Curtea de Argeş, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2009) şi „Înaintaşii Buzeştilor: Boierii Drăgoeşti” în Enciclopedia istorică, genealogică şi biografică Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească, coord. şi coautor Mihai Dim. Sturdza, vol. IV, Bucureşti, (în curs de apariţie).

A beneficiat de burse de cercetare (Paris: 1992; Soros: 1997, Copy-Ro: 2000).

A fost asistent-asociat al Facultăţii de Litere, Univ. Bucureşti (1999-2002); a condus mai multe reviste de cultură („Transilvania”, Sibiu; „Litere, Arte, Idei”, Bucureşti, „Cultura”, Bucureşti), în calitate de secretar-general de redacţie, respectiv redactor-şef adjunct, în paralel cu o bogată activitate radiofonică la Radio România Cultural (realizator-coordonator: 1990-1999) şi Europa Liberă (corespondent: 2003). În prezent, este redactor-şef al Editurii ASA, Bucureşti.