Autori
Chiril de Schitopolis
Articole mai vechi
05/12/2013:
Sfântul Eftimie cel mare și monahii nestatornici
Chiril de Schitopolis
Scurtă notă biografică
Chiril de Schitopolis

Chiril de Schitopolis este biograful marilor sfinţi ai pustiei palestiniene Eftimie şi Sava, dar şi a altor cinci cuvioşi pustnici din acea vreme.